Kuressaare arestimajja hetkel järjekorda pole (1)

Vastavalt uuele vangistusseadusele võib politsei lühiajalise, alla kolmekuulise vangistuse või arestiga karistatud inimese saata karistust kandma ükskõik millisesse tema elukoha politseiprefektuuri arestimajja.

Kuressaare politseijaoskonna korrakaitsetalituse arestimaja juhtivkonstaabel Matis Sikk ütles, et hetkel pole neil n-ö ootejärjekorras mitte ühtegi lühiajalise vangistuse või arestiga karistatud isikut.

„Kui veel paar aastat tagasi oli meil siin karistuse kandmise ootejärjekorras ligi viiskümmend inimest,“ märkis ta, „siis praegu on see probleem küll lahenenud. Ja kui kohus on näiteks Saaremaa inimesele aresti määranud, siis saab ta seda ka siin, oma elukohajärgses arestimajas kohe kanda.“

Arestimajja mõistetute järjekordade kadumisele on teatud määral kaasa aidanud ka uus vangistusseadus. Selle §85 lg 1 ütleb, et „aresti või kuni kolmekuulise vangistuse kandmine toimub otsuse teinud kohtu asukohajärgses või arestialuse elukohajärgses politseiprefektuuri arestimajas“.

Lahtiseletatuna tähendab see seda, et näiteks Kuressaare elaniku võib arestikaristust kandma saata ükskõik millisesse Lääne politseiprefektuuri haldusala arestimajja.

Matis Sikk märkis, et tema praktikas pole sellist asja veel ette tulnud, et saarlasest arestanti oleks vaja olnud saata näiteks kas Raplasse või Paidesse. Muidugi ei saa aga välistada, et selline olukord kunagi tekkida ei või, lausus Sikk.

„Kuressaare politseiosakonna arestimajas on siiski vaid 11 kohta ja mingil hetkel võivad need tõepoolest kõik täis olla,“ selgitas ta. Lisades, et juhul kui arestialust on tõepoolest vaja kuskile mujale karistust kandma viia, on transport ikkagi politsei poolt.

Kui väärteo sooritaja ei suuda talle politsei poolt määratud rahatrahvi mingil põhjusel ära tasuda, siis näeb praegu kehtiv karistusseadustik ette, et kohus võib rahatrahvi asendada arestiga. Arestipäevade arv sõltub rahatrahvi suurusest – kümnele rahatrahvi ühikule (so 600 kroonile) vastab üks päev aresti.

Print Friendly, PDF & Email