Manijal kavandati saarte elu

Manijal kavandati saarte elu

 

Kahepäevasel Eesti saarte kogu üldkogul Manijal osales viis riigikogu saadikut, kaks ministrit, ministeeriumide esindajaid, teadlasi, omavalitsuste ametnikke, õppejõude, kultuuritöö juhte, kaastöökogu liikmeid ja saareelanikke.

Saarte kogu eestseisuse esimees Reet Kokovkin tõdes, et kõik osalejad mõistsid – erisused annavad Eesti riigile tugevuse.

„Erisusi nagu elu saartel või elu Setumaal peab toetama. Saarte kogu ülesanne on näidata seda, kui erilised me ikkagi oleme ja mis on Eesti saarte väärtus. Me peame teadvustama, mis vajab rõhutamist, toetust, mis kaitset, mis edasiarendamist,“ rääkis Kokovkin.

Eesti saarte kogu üheks eesmärgiks on saarte kultuuriruumi programmi loomine.

„Igal saarel on vaja kaitsta oma keelemurret, rahvariiet ja käsitööd. Loomulikult on vaja parandada transpordiühendusi, luua uusi töökohti. Omaaegne saarte programm oli väga hea. Nüüdki on meile sama head programmi vaja. Praeguses olukorras on seda keeruline luua. Saarte kogu aga sellega tegeleb. Manijal pakuti välja mõned programmid, mis oleksid meile toeks, kust saaksime raha küsida,“ väitis Reet Kokovkin.

Saarte kogu eestseisuse esimehe sõnul ei tule kahjuks projekte väikesaartelt. Väikesaartel ei ole lihtsalt pädevaid inimesi, kes suudaksid sellega tegelda. Siinkohal rõhutati väikesaarte ja suuremate saarte koostöö vajadust.

„Suursaared saaksid projektide kirjutamise ja juhtimise oskusega aidata väikesaari. Saarte koostööd ongi vaja selleks, et ühtse programmi alusel kultuuri- ja eluruumi arendada,“ tõdes eestseisuse esimees.

Kõneldes Euroopa veedirektiivi täitmisest ehk joogivee kvaliteedi parandamisest, selgus, et suurematel saartel see asi toimib, kuid väikesaartel ei kontrolli joogivee kvaliteeti keegi.

„Väikesaared tahavad samuti turismi arendada. Arendajad peavad saama kindlust, et nende kasutada olev joogivesi on korras. Keegi meist ei tahaks, et külalised lahkuksid mingi tõvega,“ arutles Reet Kokovkin.

Samas kiitis Kokovkin Manijal kokkutulnuid võõrustanud turismitalu, kus lahke pererahvas külalisi teenindas. „Söök oli seal mitte viietärni, vaid lausa kuuetärni oma – viimase peal. Saar on ilus, levi on kõikides punktides.

Kutsun küll kõiki Manijat külastama. Muidugi ei saa seal massiturismi arendada, aga kellele meeldib vaikus ja saareline eluviis, siis Manijal saab seda nautida,“ oli Kokovkin Manilaiust vaimustuses.

Väikesaarte seaduse eesmärkide saavutamiseks on kavandatud kaks meedet: väikesaarte jätkusuutliku arengu toetamine ja väikesaarte investeeringute programm.

2007. aasta riigieelarve seaduses on saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks ette nähtud 6 miljonit krooni. Riigi 2005. aasta lisaeelarve seaduses nähti väikesaarte investeeringuprojektide toetamiseks ette 6 miljonit krooni ning käesoleval aastal jaotati 2006. aasta lisaeelarvest väikesaarte investeeringuprojektide toetamiseks 10 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email