Kaks Saaremaa haridusasutust sai koolitusloa

Eelmisel nädalal andis haridus- ja teadusministeeriumi koolituslubade väljaandmise komisjon vastava loa 80 haridusasutusele, millest kaks asub Saaremaal.

Ministeeriumi järelevalveosakonna juhataja Kadri Petersoni andmetel öeldi jah-sõna Torgu lasteaed-algkoolile õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias ning I ja II kooliastmes. Loa vabaharidusliku ja tööalase koolituse läbiviimiseks sai MTÜ Saaremaa Õppekeskus.

Haridusasutusi, kes koolitusluba küll soovisid, kuid kellele seda ei väljastatud, Saaremaal polnud.

Koolitusluba taotles kokku 89 haridusasutust ning selle sai kuus kutseõppeasutuse õppekava, 21 täiskasvanute koolitusasutust, kuus huvialakooli, seitse üldhariduskooli, 26 koolieelset lasteasutust ja 14 mootorsõidukijuhtide koolitajat. Ekspertiisi suunati viie kõrgkooli kaheksa õppekava.

Haridus- ja teadusministeerium annab koolituslubasid välja kord kuus, välja arvatud juulis.

Print Friendly, PDF & Email