Riigikontroll ootab linnavalitsuselt puuduste kõrvaldamist (6)

2006. aastal Kuressaare linnavalitsust auditeerinud Riigikontroll tuvastas, et linna sisekontrollisüsteem ja finantsarvestus vajab olulist täiustamist.

Nüüd on Riigikontroll saatnud linnavalitsusele kirja, milles teatab, et soovib 20. juuliks teada, millised meetmeid on linn kasutanud linna sisekontrollisüsteemi ning finantsarvestuse täiustamiseks.Samuti oodatakse Kuressaare linnavalitsuselt tagasisidet Riigikontrolli ettepanekute teemal, mida linn ei ole asunud täitma.

“Auditi tulemusena tegi Riigikontroll Kuressaare linnavolikogule ja linnavalitsusele mitmeid ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja töökorralduse tõhustamiseks,” ütles Riigikontrolli peakontrolör Krista Aas. “Olulised puudujäägid ilmnesid sisekontrollis ja finantsarvestuses. Kuressaare linnal puudub ülevaade oma põhivaradest,” märkis Aas.

“Riigikontrolli hinnangul vajab Kuressaare linna sisekontrollisüsteem olulist täiustamist, et tagada linna majandustehingute õigus- ja sihipärasus ning vältida vigade tekkimise riski finantsaruannetes, kahjulike tehingute toimumise riski jms. Majandustehingute sooritamisel ei ole alati järgitud riigi ega linna õigusakte,” lisas ta.

Peakontrolöri sõnul oli Riigikontrolli olulisemateks märkusteks Kuressaare linnale, et linnavalitsus on maksnud toetusi ja stipendiume, pidamata kinni nende maksmiseks ette nähtud korrast, kasutanud toetuste maksmiseks raha, mis ei olnud eelarves ette nähtud selleks otstarbeks, finantseerinud linnavalitsuse hallatavate asutuste põhitegevusega seotud ülesannete täitmist raha eest, mis oli ette nähtud toetusteks.

“Kuressaare linnavalitsus ja mõned ametiisikud on vastavat pädevust omamata võtnud vastu otsuseid linnavaraga tehingute tegemiseks, kinnitatud eelarve muutmiseks, eelarveraha kasutamiseks ja linna nimel lepingute sõlmimiseks,” mainis peakontrolör.

Riigikontrolli kodulehekülje avalikus aruandes on kirjas, et revisjonikomisjoni järelevalve linnavalitsuse tegevuse üle on olnud puudulik. Lisaks sellele esineb linna raamatupidamise korralduses puudusi, mis on põhjustanud finantsaruannetes olulisi vigu.

Print Friendly, PDF & Email