Leiutaja ja firmajuht Jaak Reinmets 55

Leiutaja ja firmajuht Jaak Reinmets 55

 

Saaremaalt Siberisse küüditatute peres täna 55 aastat tagasi Venemaal sündinud ja praegu Tallinnas elav Jaak Reinmets peab end ennekõike saarlaseks.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia diplomiga insener on saanud hakkama üpris erakordse saavutusega – Jaak Reinmets on viie leiutise autor.

Patenteeritud leiutised on energiavõsa kasvatamisest sadamaehitiste rajamiseni. Eesti ühe arvestatavama vee- ja kanalisatsioonitööde ning vastavate rajatiste projekteerimise ja rahastamisprojektide kirjutamisega tegeleva firma Monoliit omanikuna leiab Jaak Reinmets aega veel mitme ühiskondliku ameti jaoks.

Selles valdkonnas peab mees ise olulisemaks Eesti väikesadamate liidu juhtimist.

„Mul on heameel, et uue sadamaseaduse väljatöötamisel saime sinna sisse mõiste väikesadamate kohta. Vanas seaduses võeti kõiki sadamaid võrdselt. Uus sadamaseadus peaks kaasa aitama nii väikesadamate arendamisele kui eksistentsile üldse,“ mainis Jaak Reinmets.

Ettevõtte juhina tunneb saar-lane heameelt, et Monoliit on tuntust kogunud ka välismaal. Reoveepuhasteid on Monoliit ehitanud ja projekteerinud nii Eestis, Poolas kui ka Venemaal. Kõige kaugem tööots on olnud Hiinas.

Firma on võitnud rahvusvahelisi keskkonnakaitsealaseid konkursse ja ettevõtet on tutvustatud eri maade teaduslikes ajakirjades. Monoliidi spetsialistid on projekteerinud ja töömehed ehitanud Põhjamaade esimese energiavõsaväljaku, mis töötab ka reoveepuhastina. Firma on koostanud keskkonnakaitselisi rahastamistaotlusi koos uuringutega umbes sajale asulale ja linnale ning koostanud veemajanduse arengukavasid.

Saaremaal töötades pani Jaak Reinmets õla alla omal ajal uudsele biodünaamilisele põllumajandusele. Monoliit OÜ on olnud Saaremaa biodünaamika seltsi ja Eesti biodünaamika ühingu asutajaliige ning korraldanud mahepõllunduse levikut.

Mitmekülgse mehena kuulub Jaak Reinmets MTÜ Robirohi juhatusse. Robirohi on seotud põllumajandusteadlase Aleksander Heintalu (rahva seas tuntud Vigala Sass) uuringute ja tööde elluviimisega.

Monoliidis kasutusel olevate tehnoloogiate vastu on huvi tundnud paljud insenerid ja teadusemehed. „Mulle on öeldud, et nende põhjal võiksin kaitsta lausa doktorikraadi. Kui asi on tõesti uudne, siis võiks iga leiutise puhul mingi kraadi ära kaitsta, aga kõike ei jõua,“ lükkas leiutaja soovitajate ettepaneku tagasi.

Jaak Reinmetsal on leiutisi ehitustehnoloogia, insenerkonstruktsioonide, biokeemia ja bioloogia vallas.

Ise ütleb tänane sünnipäevalaps enda kohta, et ta ei ole kunagi olnud ärimees, kes ostnud, müünud ja vahetanud.

Print Friendly, PDF & Email