Linnavalitsus sai hea töö eest preemiat

Läinud neljapäeval kinnitas Kuressaare linnavolikogu 2006. aasta majandusaasta aruande.

Linnavalitsuse tööd eelmisel kalendriaastal hindas volikogu nii tubliks, et ühehäälselt otsustati vastu võtta Tiit Sarapuu ettepanek maksta valitsuse liikmetele poole kuu palga ulatuses preemiat.

2006. aastal laekus Kuressaare linna kassasse 92,5 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu, mis oli 10,3 protsenti enam kui aasta tagasi ning 23,4 protsenti rohkem kui aastal 2005, teavitas volikogu linna rahandusnõunik Mai Takkis. Kuressaare linnas elas 2006. aasta lõpu seisuga 15 270 inimest (mehi 6908, naisi 8362). Tööealisi inimesi oli 9705 ning töötuid 115.
Tulumaksu laekumisse andis oma panuse 8890 palgatöötajat ning 799 FIE-t. Maksumaksjate eelmise aasta brutotulu oli kokku 772 miljonit krooni, millest laekus linnale üksikisiku tulumaksu 92,3 miljonit krooni.

Keskmine palk Kuressaare linnas 2006. aastal oli 7233 krooni (Eesti keskmine brutopalk oli samal ajal 9350 krooni). 2400 inimest said palka alla miinimumpalgamäära, kuid rahandusnõuniku sõnul võib olla tegemist nendega, kes on töötanud kas osalise tööajaga või hooajati – st õpilased ja pensionärid.

Olukorda Kuressaare linna tööturul iseloomustavad samaaegselt tööpuudus ja tööjõupuudus – pakutavad töökohad ei ole vastavuses tööd otsivate inimeste ootuste ja kvalifikatsiooniga. Kõige enam jääb puudu tööjõust teenindus- ja ehitussektoris, seisab majandusaasta aruandes. Tööjõu huvitatus töötamisest välisriikides on sundinud ettevõtjaid tööjõu leidmiseks ja hoidmiseks palka tõstma, mis omakorda toob kaasa teenuste ja kaupade hinnatõusu.

2006. aastal investeerisid eraettevõtjad Kuressaarde hinnanguliselt ligi 500 miljonit krooni. Suuremad investeeringud tehti puhkemajandusse ja tootmisse. 2006. aasta lõpus valmis spaahotell Grand Rose Spa, mis tõi Kuressaarde 100 miljoni kroonise investeeringu ja 86 uut töökohta. Valmisid hotelli Meri laiendus, Arco Invest AS-i arendamisel kaubanduskeskus ja parkla Tallinna tn 79, mille võttis kasutusele Saaremaa Tarbijate Ühistu.

Märkimisväärsed investeeringud tulid ka elektroonikatööstusse. Siiski mainib aruanne, et Saaremaa süvasadama valmimine möödunud aastal elavdas Saaremaa majandust tervikuna vähe, kuna sadamat külastas vaid seitse ristluslaeva.

Mai Takkis tõi välja ka linna jaoks 2006. aasta kolm olulisimat sündmust. Nendeks olid Kuressaare tervisepargile vabariigi presidendi ja Eesti kodukaunistamise ühenduse korraldatud konkursi võitja tiitli määramine, Kuressaare Linnamajanduse asutamine ning kolme üldhariduskooli remont kogusummas 48,2 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email