Linnavolikogu lükkas viinamüügikeelu otsustamise edasi

Eile koos olnud Kuressaare linnavolikogus tekitas elavat arutelu eetikakomisjoni ja kodanikukomisjoni esitatud eelnõu, mille järgi oleks Kuressaare linnas öine alkoholimüük keelatud – seda kella kahest öösel hommikul kella üheksani. Volikogu otsustas seda tõsist teemat veel kaaluda ning tulla selle juurde tagasi pärast suvepuhkust, augustikuus.

Üks alkoholimüügi radikaalse piirangu tulihingelisi pooldajaid ja autoreid Laine Tarvis lubas võidelda edasi, lõpuni. Tarvis, kes on Eesti Naiste Ümarlaua eesistujana teemat üleval hoidnud eelmisest aastast alates, kinnitas ka volikogule, et alkoholi liigtarbimisest tulenevad kahjud võivad viia rahva enesehävitamiseni.

„Kui uuringud on näidanud, et ülemine piir, millest algab rahva enesehävitamine, on 6 liitrit absoluutset alkoholi ühe inimese kohta aastas, siis Eestis oli selleks koguseks 12,03 liitrit,“ märkis ta, lisades, et selle koguse sees ei ole turistide poolt ostetu. Anti Toplaan teadis, et vabariigis on 160–180 000 sõltuvushaiget ning kui siia juurde arvata veel nende pereliikmed, võib arvestada, et alkoholismi tõttu kannatab pool Eesti rahvast.
Ükski volikogu liige ei öelnud, et esitatud eelnõu oleks halb. Küsimus kerkis vaid selle mõjukusest, sest toonitati, et ühte meedet kasutades ei saavutata kunagi täiuslikku efekti. Samuti rõhutati, et meil on olemas piisavalt häid seadusi, kuid neid millegipärast ei täideta.

Viljar Aro arvates võiks öine viinamüügikeeld tekitada olukorra, kus viis minutit enne kella kahte ostetaks kokku kast viina, kui muidu oleks piirdutud vaid ühe pudeliga. Samuti täituksid kodused baarikapid tunduvalt rohkemate pudelitega kui seni. “Minu jaoks tekitab see sama efekti, nagu oli talongiajal, kui kõik kaup lihtsalt tuli ära osta,” märkis ta.

Aro tegi ka ettepaneku kokku kutsuda sügisel valdade ümarlaud, et kõik Saare maakonna omavalitsused võtaksid vastu ühesugused alkoholimüügi piirangud – et ei tekiks olukorda, kus „naabervallast ikka saab“.

Volikogu ootabki nüüd 10. augustiks nii komisjonidelt, erakondadelt kui ka teistelt institutsioonidelt ettepanekuid antud küsimuses. „Peame ka tõsiselt kaaluma, mida ette näha tuleva aasta eelarves: kas suurendada summasid turvalisuse tagamiseks, ennetustööks või milleks,“ märkis volikogu esimees Toomas Takkis.

Print Friendly, PDF & Email