Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta

Küllap on see lause meile kõigile tuttav juba koolipõlves õpitust. Milline aga on meie rahva ja riigi minevik? Aprillisündmused näitasid veel kord, et kõigile Eestis elavatele inimestele pole see üheselt mõistetav. Kuus teadlast on pronksiöödel juhtunut põhjalikumalt vaaginud ja leidnud, et rahutused viitavad ohtlikule vastasseisule Eestis elavate rahvuste vahel.

Tõsi. Eestil on üks ajalugu. Enne pronksiöödki oli ju teada, et Eestimaal elavad inimesed mõistavad seda erinevalt. Nõukogude ajal räägiti koolis kodanlikust Eestist, eestlaste valikust vabatahtlikult N. Liitu astuda jne. Pärast suurt sõda ida poolt siia elama tulnud inimesed ongi seda puhta kullana võtnud.

Hullema ärahoidmiseks on teadlased oma soovitused esitanud valitsusele. Kas ettepanekutega ka arvestatakse? Seda peab näitama valitsuse liikmete tarkus või rumalus.

Kui aga võtta minevikusündmusi ja ajalugu lokaalses tähenduses, on’s siis olukord parem? Igatahes Saaremaa muuseum on oma kaheaastaraamatutega andnud suure panuse selleks, et igal huvilisel oleks võimalik Saare maakonna kohta saada väga palju ajaloolist informatsiooni.

Täna esitleb muuseum juba kaheksandat raamatut. Muuseumi teadusala asedirektori Olavi Pesti toimetamisel on viieteist aasta jooksul tehtud tänuväärset tööd mineviku talletamisel trükisõnasse. Tähelepanuväärne on seegi, et artiklite autorid teevad raamatule kaastööd tasuta.

Taoliste trükiste koostamisel ja väljastamisel on Saaremaa muuseum olnud teerajajaks teistelegi muuseumidele Eestis. Vene ajal oli muuseumidel selline „isetegevus“ mahukamate trükiste koostamisel välistatud. Eesti taasiseseisvumise järel ei mõeldud Kuressaare piiskopilinnuses (Saaremaa muuseum just seal asubki) pikalt.

Juba 1993. aastal nägi ilmavalgust esimene kaheaastaraamat, milles harivad lood meie kõigi jaoks. Lisaks kaheaastaraamatutele annab Saaremaa muuseum välja veel „Muuseumi toimetisi“ – publikatsioone sündmustest või persoonidest.

Vaatamata sellele, et autoritele honorari ei maksta, kirjutajatest puudust ei tunta. Seda enam on need autorid tunnustamist väärt.

Print Friendly, PDF & Email