Suitsuandurite jagamine on hoos

Sel aastal käivitunud üle-eestiline projekt “Kodu tuleohutuks” läheb plaanipäraselt. Saare maakonnas on hetkel välja jagatud ja paigaldatud 73 andurit.

Tuleohutusalase projekti Saaremaa koordinaatori, Saaremaa päästeosakonna vanemspetsialisti Jüri Zabellevitši andmetel on Saare maakonnas projektiga ühinenud seitse omavalitsust.

Kuressaare linnas on sajast suitsuandurist välja jagatud 27. „Väljajagatud andurite arv suureneb iga päev,“ märkis Zabellevitš.

Salme vald soetas 110 andurit, millest poolsada müüdi edasi soovi avaldanud vallaelanikele. „Ülejäänud 60-st 46 on juba paigaldatud,“ rääkis Zabellevitš.

Vähekindlustatud ja lasterikastele peredele mõeldud andurite saajad otsustavad omavalitsuste sotsiaaltöötajad. Nimekirjade koostamisega tegeletakse hetkel Kihelkonnal (soetatud 14 andurit), Leisis (90), Orissaares (100), Muhus (50) ja Torgus (30).

„Võib öelda, et Saare maakonna omavalitsused on projektiga hästi kaasa tulnud ja nende poolt seni kokkulepitud soetatavate suitsuandurite arv on tubli keskmine,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viola Murd. „Kuna läbirääkimised kohalike omavalitsustega alles käivad, siis võivad andmed veel muutuda.“

Jüri Zabellevitši sõnul on kõigil soovijail võimalus helistada telefoninumbril 1524 ja kutsuda endale koju spetsialist, kes vaatab inimese elupaiga üle, hindab võimalikke ohte ning annab nõu, kuidas turvalisust tõsta.

Projekti raames on spetsialistid tänavu külastanud 1467 kodu üle Eesti ja paigaldanud 1129 suitsuandurit. Lisaks on elanikele jaotatud 236 suitsuandurit.

Suitsuandur muutub kohustuslikuks kõigis eluruumides 1. juulist 2009.

Print Friendly, PDF & Email