Upa veeprojekt sai KIK-ilt tagasilöögi

KIK-i nõukogu ei andnud nõusolekut Upa küla veevarustuse projekti, maksumusega ca 8 miljonit krooni, rahastamiseks.

KIK-i programmispetsialist Merike Üts ütles Oma Saarele, et Kaarma vallavalitsuse esitatud Upa küla veevarustuse projektis oli mõningaid sisulisi puudusi. „Kui asjad on ära parandatud, võib vald esitada projekti kiireloomulisena uuesti, nad ei pea otseselt uut taotlusvooru ootama,“ lausus Üts.

Kaarma vallavanem Ülo Vevers ütles, et ta ei oska projekti saatust veel kommenteerida. „Tegelikult on ju KIK-i esindaja maakonnas olemas, kes kõik asjad üle vaatab, ja vajadusel tehakse parandused tavaliselt kohapeal,“ lisas Vevers.

KIK-i esindaja Saare maakonnas Terje Volke ei osanud samuti eile olukorda kommenteerida. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg ütles, et raha eraldamine toimub KIK-is mitte kokkulepete alusel, vaid vastavalt hindamiskriteeriumidele. Veebruaris sõlmisid Kuressaare Veevärk ja vallad kokkuleppe, mille kohaselt Kaarma, Kärla, Lümanda ja Kihelkonna vald kärpisid oma objektide arvu maakondliku ühisveevärgi europrojektis, vähendamaks projekti rahalist mahtu.

Ministeeriumiga saavutatud suulise kokkuleppe kohaselt pidid väljajäänud projektid saama raha KIK-i vahenditest.

Kihelkonna valla puhul pidas kokkulepe ka paika, kui KIK eraldas veebruari lõpus Viki veevarustuse rekonstrueerimiseks 1, 5 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email