Raamat Kaali kraatrite uurijast Ago Aaloest

Raamat Kaali kraatrite uurijast Ago Aaloest

 

„Ago Aaloe tegevus oli ere etapp Eesti meteoriidikraatrite uurimisel ning tema panus väikekraatrite ehituse väljaselgitamisse on tänaseni teedrajav. Ago Aaloed võib teenetelt julgesti kõrvutada Kaali kraatrite meteoriitse tekke tõestaja ja uurija Ivan Reinwaldiga. Seetõttu püstitatigi nendele kahele uurijale Kaalis 1984. aasta septembris II vabariiklikul meteoriitikapäeval ühine mälestuskivi,“ kirjutab raamatu „Portree Ago Aaloest“ autor Reet Tiirmaa (pildil).

1980. aasta 5. detsembril toonela teele lahkunud Eesti üks tuntumaid meteoriitikuid oleks tänavu 17. septembril saanud 80-aastaseks. Võimekas teadlane töötas aastaid Kaali kraatrite uurijana, tema sulest on ilmunud nende kohta suur hulk teaduslikke kirjutisi ja publikatsioone.

„Peakraatri uurimist alustas A. Aaloe 1960. aastal. Selle ja 1963. aasta välitööde käigus õppis ta tundma peakraatri ida- ja läänenõlva ning puhastas I. Reinwaldi 1927. aastal rajatud šurfid. 1965. aasta välitöödel, mil süvendati peakraatri lõunanõlval olevat šurfi 8 meetrini, avastas ta bretšaläätsedes löögikoonused – meteoriidi plahvatuskraatrite põhitunnused. 1960.–1970. aastate välitööde käigus uuriti kraatreid juba kompleksselt, kasutades geofüüsikalisi meetodeid,“ teavitab Ago Aaloega Kaalis ekspeditsioonidel töötanud meteoriitikakomisjoni teadussekretär Reet Tiirmaa.

Raamat annab ülevaate Ago Aaloe teaduslikest töödest, väitekirja kaitsmisest, tema teadusalastest kontaktidest, ekspeditsioonidest, ideedest ja unistustest.

„Oma artiklites rõhutas A. Aaloe korduvalt Ivan Reinwaldi mõtet, et Kaali uunikum vajab oma muuseumi, mis vääriliselt peegeldaks selle loodusharulduse ehitust, iseloomu, tekkelugu ja uurimise ajalugu. Samal ajal oleks muuseum ka kohalik uurimiskeskus ja kraatrivälja kaitse eest hoolitsev organ. Tema unistus täitus alles 2005. aastal, kui valmis Kaali külastuskeskus meteoriitika- ja kivimuuseumiga,“ saab trükisest lugeda.

Raamatut esitletakse Kaalis 17. augustil üleriigilisel meteoriitikapäeval, mis pühendatud Ago Aaloe 80-ndale ja kraatreid uurinud arheoloog Vello Lõugase 70. sünniaastapäevale, aga juba praegu on uut trükist võimalik saada Kaalis Reet Tiirmaa infolauast.

Print Friendly, PDF & Email