Saarte mängud kui ühendav sild

Idee, mille Saaremaa ärksad sporditegijad enne Eesti iseseisvuse väljakuulutamist omaks võtsid, on tänaseks ennast mitmekordselt tasunud. Nendel mängudel on kindlasti kaks tahku – esimene neist on saarte sporditingimuste ja spordielu arendamine ja teine saartevahelise läbikäimise suurendamine.

Sporditingimuste arendamisel arvestame me pidevalt
Saarte mängude korraldamiseks vajalike tingimuste loomisega – päris palju oleme viimasel ajal rääkinud staadioni uuendamise vajadusest ja kuue rajaga ujula ehitamise vajalikkusest. Ilma vajaliku infrastruktuurita ei ole võimalik Saarte mänge Saaremaal korraldada ega ka meie sportlastele vajalikke treeningu- ja võistluskohti pakkuda.
Saarte mängud on võti, mis on paljuski tihendanud kahekümne viie saare vahelist läbikäimist, mängudel osalemiseta ei teaks me neist eriti midagi, nagu ei teataks kindlasti ka Saaremaad teistel saartel. Erinevatel tasanditel läbikäimine mõjutab tihedalt ka poliitilist koopereerumist, nagu näiteks Euroopa mereliste äärealade koostööorganisatsiooni saarte komisjoni töös. Koostöösidemete kaudu tekib aga alati uusi võimalusi meie kodusaare arendamiseks ja parendamiseks.
Soovin omalt poolt meie sportlastele kindlat ja edukat esinemist Rhodosel XII Saarte mängudel ja elan sügavalt kaasa nii võitudele kui ka kaotustele.

Toomas Kasemaa,
Saare maavanem

Print Friendly, PDF & Email