Linn võib saada sunniraha kohustuse

Kuressaare linnavalitsus ei kavatse määratud tähtajaks täita kõiki tervisekaitsetalituse poolt linna 5. lasteaiale tehtud ettekirjutusi, mis võib linnale kaasa tuua 30 000 krooni sunniraha kohustuse.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus teatas vastuseks tervisekaitsetalituse poolt 5. lasteaiale tehtud ettekirjutustele, et nende ettekirjutuste täiemahuline täitmine etteantud tähtajaks 1. septembriks ei ole võimalik. Tiiduse sõnul puudub Kuressaare linnavalitsusel kui eelarvelisel asutusel võimalus leida jooksva aasta kestel täiendavaid vahendeid ettekirjutuses nõutud tööde teostamiseks.

Pärnu tervisekaitsetalituse Saaremaa osakond saatis linnavalitsusele kolm nädalat tagasi kirja, kus palutakse 1. septembriks soetada kõigile 5. lasteaia lastele kõva põhjaga voodi ning likvideerida hallituslaigud ja veekahjustused, mida on põhjustanud laest läbi tungiv vesi. Ka tuleb välja vahetada amortiseerunud aknad, mis lasevad läbi nii vett kui ka külma.

Urve Tiiduse sõnul on linnavalitsusel tervisekaitse kirjas väljatoodud probleemid teada juba varasemast ning linnavalitsus suhtub täie tõsidusega kohustusse viia lasteaia üldseisund vastavusse tervisekaitse, aga ka teiste kohustuslike nõuetega. Hoone kavatsetakse täielikult renoveerida vastavalt Kuressaare linna lasteaedade hoonete renoveerimise kavale esialgsete plaanide kohaselt 2008. aastal. 2007. aasta suve jooksul parandatakse hoone katust ning tehakse mõningaid muid väiksemaid töid, teatas linnapea.

Pärnu tervisekaitsetalituse Saaremaa osakonna nooreminspektor Piret Tõll ütles Oma Saarele, et tervisekaitse on viidanud puudustele Kuressaare 5. lasteaias juba mitu aastat. Kuna eelnevalt tehtud ettekirjutused on linna poolt täitmata, võib tervisekaitse edaspidi rakendada iga täitmata ettekirjutuse kohta 10 000 krooni sunniraha.

Antud juhul võib sunniraha summa küündida 30 000 kroonini. „Sunniraha hoiatus on küll äärmuslik variant, sest miks peaks linnavalitsus maksma veel sunniraha, kui pole raha lasteaia olukorra parandamiseks,“ märkis Piret Tõll. Samas peab lasteaedade tegevus olema vastavuses sotsiaalministri määrusega, mis sätestab koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.

Nooreminspektor Tõll ütles, et tervisekaitsetalitus ootab linnavalitsuselt konkreetset tegevuskava puuduste likvideerimiseks või nende likvideerimist 1. septembriks.

Print Friendly, PDF & Email