Vastukaja: Seiske korraks peegli ette (2)

Torgu kooli direktori k.t koos õpetajatega võiks seista korraks peegli ette ja uurida, kes sealt vastu vaatavad. Kas mitte need inimesed, kes juba aastaid tagasi andsid omapoolse panuse selleks, et nüüd on jõutud olukorrani, kus isegi algkooli jaoks enam lapsi ei jätku?

Kooli allakäik algas sellest hetkest, kui otsustati kool muuta Kuressaare linna kasvuraskustega laste varjupaigaks. Sellest algas ju kooli maine ja taseme langus. Personali jõud ei käinud raskeltkasvatatavatest üle, märkamatult hakati tegema järeleandmisi nii kasvatusalaselt kui õppetöös. Tulemuseks oli, et paljud kohalikud lapsevanemad ei soostunud oma lapsi enam Torgu kooli saatma nii koolikeskkonna kui õppetöö taseme tõttu.

Algaski nõiaring: kooli säilitamiseks oli vaja juurde hankida „polzunove“, aga mida rohkem neid kooli võeti, seda eemaletõukavamaks muutus kool omadele. Ei ole põhjus selles, et nüüd põhikooli osa sulgemise järel vanemate klasside õpilased siirduvad Salmele või mujale, neid on ju juba aastaid ära läinud ja tulemus ongi käes – üldise laste arvu vähesuse juures ongi neist vähestest suur osa otsustanud muu kooli kasuks.

Ja üldse – kooli ju ei suleta! Asjaoludest tulenevalt reorganiseeritakse põhikool algkooliks. Mõõnaperioodist üle saades on ju alati võimalik põhikooli osa taastada, kui see osutub mõistlikuks (nii materiaalselt kui sotsiaalselt).

Ajalehel aga oleks õige anda sõna ka vallavõimule ning ise natuke seadusandliku poole, pädevuste ja asjassepuutuvusega tegeleda. Milles on siis maavanema või Mailis Repsi süü ? Kas on õige kellelegi tema rahvuslikku päritolu nina alla hõõruda ja võimendada sisulist sõimu? Ootaks healt ajalehelt paremat süvenemist ja heast toonist lugupidamist.

Eessõrulane
(Autor toimetusele teada)

* Evely Aavik, „Torgu kool kinni – TEHTUD!“, Oma Saar 19. juunil

Print Friendly, PDF & Email