Seminaril otsiti võimalusi paremaks koostööks ülikoolidega

Kolmapäeval Kuressaares toimunud rahvusvahelisel Interreg IIIB projekti seminaril „Omavalitsuste, ettevõtete ja ülikoolide koostöö edendamine“ toodi näiteid osalenud riikide praktikast ning püüti leida võimalusi ühistöö parandamiseks.

Seminaril esinenud Olev Tõru Saaremaa ülikoolide keskusest leidis, et teatud määral koostöö erinevate gruppide vahel Saaremaal toimib, kuid on vähe koordineeritud.

„Maavanema idee on siduda maavalitsuse majandusosakonna juurde Ülikoolide keskus ja Eurohouse,“ vahendas Tõru võimalust luua tihedam side eri asutuste vahel. „Et töö oleks täpsem ja koordineeritum,“ põhjendas Tõru, kelle sõnul aitaks see lähendada suhteid ka Saaremaa ettevõtluse edendamise sihtasutusega.

Tõru näeb ülikoolide ja regiooni vähese koostöö taga mitmeid põhjuseid. „Sageli on ülikoolid kauged ja ei ole võrdsed partnerid, on natuke isekad,“ arvas Tõru, lisades, et koostöö saab toimida vaid võrdsete partnerite vahel, „ülikool peab muutuma paindlikumaks.“

Tõru sõnul püütakse järgmise projektiga selgitada välja ettevõtjate ja omavalitsuste vajadused, milles ülikoolid saaks neid aidata. Samas tõi Tõru välja asjaolu, et ettevõtjad ei ole kunagi aktiivsed tuleviku planeerimisel, kui neil läheb hästi.

Tiina Tambaum Tallinna ülikoolist nentis, et vähese aktiivsuse taga on firmade väiksus ning valitsev tööjõupuudus. Lisaks takistab arendusalast koostööd raha. „Koostöö ülikooliga ei ole firma jaoks tasuta. Sellepärast ei ole väikestel firmadel, keda on Eestis väga palju, võimalik sellist tööd tellida,“ märkis Tambaum.

Tambaumi sõnul on oluline sihtgrupp aga omavalitsused, näiteks teeb Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse õppetool Viimsi vallale rekreatsiooni arengukava.

Print Friendly, PDF & Email