Kingissepa kuju kingitakse ajaloomuuseumile

Kingissepa kuju kingitakse ajaloomuuseumile

 

Eeloleval nädalal esitab linnavalitsus volikogule kinnitamiseks otsuse, mille kohaselt kunagi Kuressaare kesklinnas seisnud Viktor Kingissepa skulptuur antakse tasuta üle Eesti Ajaloomuuseumile.

Kui Kuressaare linnavolikogu otsuseprojekti eeloleval neljapäeval heaks kiidab, siis võõrandatakse praegu Sikassaares ühel laoplatsil oma aega ootav Viktor Kingissepa graniitskulptuur tasuta Eesti Ajaloomuuseumile.

Eesti Ajaloomuuseumil on kavas Tallinnas Maarjamäe lossi parki kujundada nõukogudeaegse monumentaalskulptuuri väliekspositsioon, mis arhitektuuriliselt haakuks lähedalasuva Maarjamäe memoriaali ja sõjaväekalmistuga.

Linnavolikogu otsuseprojektile lisatud seletuskirjas on öeldud, et Eesti Ajaloomuuseum on Kuressaare linnavalitsuse poole pöördunud palvega anda Viktor Kingissepa skulptuur muuseumi käsutusse. Seletuskirjast võib lugeda, et „nõukogudeaegsete monumentide teema on praegu väga aktuaalne, kuna iga aastaga jääb selliseid skulptuure järjest vähemaks“.

Ajaloomuuseumi poolt kavandatava monumentaalskulptuuride pargi eesmärgiks on koguda, säilitada ja eksponeerida aastatel 1945-1990 Eestis valminud ja siia toodud mälestusmonumentide ja -tahvlite ning muu monumentaalskulptuuri masstoodangut.

Enamlasest revolutsionääri Viktor Kingissepa kuju püstitati Kuressaare kesklinna laulva revolutsiooni aastal, 1988. aasta kevadel. Skulptuuri autoriks oli Mati Varik. Tookord riikliku tellimustööna valminud ja 25 tonni kaaluv mälestuskivi teisaldati juba 13 kuud hiljem ja paigaldati linna külje all asuvasse Marientali parki.

Kuna aga maa tagasi saanud Kingisseppade suguvõsa Kanadas elavad liikmed nõudsid kategooriliselt kuju teistkordset teisaldamist, siis viidi skulptuur Sikassaares asuvale laoplatsile.

Mõned aastat tagasi soovis Saaremaa muuseum kuju endale, et seda püsinäituse täiendusena eksponeerida Kuressaare linnuse territooriumil. Tookord oli nii linnavalitsus kui -volikogu kategooriliselt selle vastu, tuues üheks põhjenduseks kartuse, et „äkki hakkavad inimesed skulptuuri juurde veel lilli tooma“. Nii vähemalt võib lugeda linnavolikogu 2005. aasta 5. jaanuari istungi protokollist .

Print Friendly, PDF & Email