Krimi

Autosse sissemurdmine ja purjus juht. Ajavahemikus 18.05 kuni
16.06. on sisse murtud Kuressaares Uuel tänaval sisehoovis seisvasse sõiduautosse Volvo. Tekitatud kahju avaldaja hinnangul 2000 krooni.

15. juunil tabati Kaarma vallas joobes sõidukijuht Aare (s 1960), kes omab juba kehtivat karistust joobes juhtimise eest. Vargad viisid aku 17. juunil varastati Kihelkonna vallas Papissaare sadamast paadimootori aku.

Politsei püüdis kihutajaid ja purjakil juhte

Läinud neljapäeval ja reedel toimus Saaremaal kaks politseioperatsiooni. Üks neist kiiruseületajate tabamiseks ja turvavarustuse kontrollimiseks,
teine joobes sõidukijuhtide tabamiseks.

14. juunil pandi üleprefektuurilisel politseioperatsioonil rõhku just kiiruse
ületajate tabamisele ja turvavarustuse kontrollimisele. Operatsioon kestis neli tundi, mille vältel kiiruseületajaid ei tabatud, kuid avastati kaks turvavarustuse alast ja kaks muud rikkumist.

15. juunil viidi Saaremaal Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel läbi politseioperatsioon „Kõik puhuvad“. Pooleteise tunni vältel kontrolliti 368 sõidukijuhti ja tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Neist üks omas juba eelnevalt kehtivat karistust joobes juhtimise eest ning tema seaduserikkumist menetletakse kriminaalkorras.

Vastavalt liiklusseaduse §7419 karistatakse mootorsõiduki joobes juhtimise eest rahatrahviga kuni 18 000 krooni, lisakaristusena võib kohaldada juhtimisõiguse äravõtmist kolmest kuni üheksa kuuni.

2006. aastal põhjustasid purjus juhid Saare maakonnas 36 liiklusõnnetust, 2007. aasta esimese viie kuuga on joobes juhid Saare maakonnas
põhjustanud 11 liiklusõnnetust.

Sama perioodi jooksul on tabatud 80 joobes sõidukijuhti ning 25 neist olid
teistkordsed seaduserikkujad.

Print Friendly, PDF & Email