Väikesaarte rannakalurite elu läheb lihtsamaks

Eile otsustas vabariigi valitsus heaks kiita ettepaneku muuta kalapüügiseadust nii, et väikesaartel elavad kutselised kalurid saaksid püügiloa ka alla kümne võrgu kasutamisel.

Muudatusettepaneku tegid riigikogu saarte ühenduse liikmed Tarmo Kõuts, Trivimi Velliste, Mark Soosaar ja Imre Sooäär. Lõpliku sõna kalapüügiseaduse muudatuse asjus ütleb riigikogu.

Imre Sooäär ütles Oma Saarele kommentaariks, et 2007. aastal jõustunud kalapüügiseaduse muudatuse vastu on protesteerinud paljud väikesaarte kutselised kalurid, sest ligi pooled neist püüavad kala vähem kui kümne võrguga.

Tarmo Kõuts lisas, et kui me ei taha muuta rannakalurit sama haruldaseks nähtuseks kui hülged või kormoranid, peab seadusandlus vastama tegelikule olukorrale. Sooäär teab, et pärast 10 võrgu limiidi kehtestamist on 30–40 protsenti kutselistest kaluritest rannapüügist loobunud, mis omakorda on tõsine löök traditsioonilistele elualadele väikesaartel.

Kõutsi sõnul tuleb kogu Eesti kalanduspoliitika ümber vaadata, et meil ka aastakümnete pärast oleksid olemas oma rannakalurid, kes suudaksid elus hoida väikesaarte traditsioone ja omapära.

Print Friendly, PDF & Email