Tänane päev möödanikus

Neil päevil möödub 160 aastat päevast, mil toimus salaühingu Õiglaste Liiga kongress. Aasta oli siis 1847. Nimetatud ühingu olid loonud emigratsioonis olevad sakslased. Oma kongressile kutsusid nad ka Karl Marxi (oli ju tema tol ajal Saksamaal ilmunud radikaalse ajalehe Rheinische Zeitung peatoimetaja ja seetõttu peeti teda vääriliseks külaliseks).

Kongressil esinedes tegi Marx ettepaneku nimetada organisatsioon ümber Kommunistide Liiduks ja võtta juhtlauseks „Kõigi maade proletaarlased, ühinege!“ Nii algas liikumine, mis järgmisel, XX sajandil põhjustas suurele osale inimkonnast väga palju kannatusi. Ja kõik see toimus linnas, mida ka tänapäeval peetakse meie planeedi üheks kõige liberaalsemaks kohaks – Suurbritannia pealinnas Londonis!

Seitsekümmend viis aastat tagasi,15. juunil 1932. aastal, ilmus Moskvas üks huvitav dokument – ÜKP(b) Poliitbüroo määrus nr 104. Selle tekst on lühike, kuid rabav: “Rembrandti maalidest. Hariduse rahvakomissariaadil koheselt välja anda järgmised kunstnik Rembrandti maalid, mis on maha müüdud üleliidulise ühingu Antikvariaat poolt:

a) “Munk” (asub Moskva Kujutava Kunsti Muuseumis)

b) “Maastik” ja

c) “Peetrus hülgab Kristuse” (mõlemad asuvad Leningradis Riikliku Ermitaaži kogudes).

Kellele need Rembrandti maalid müüdi ja millise hinnaga, see partei määrusest kahjuks ei selgu.

Viiskümmend aastat tagasi – 1957. aastal – ilmus Nõukogude Liidu ajalehtedes Mao Zedongi kõne “Las õitseb sada lille, las õitseb sada koolkonda!” Vaid ajalehtedest teadmisi hankivad tavainimesed rõõmustasid – Mao on tõeline liberaal! Tegemist on veel ühe Hruštšoviga!

Kuid ajalehti hoolikalt lugev tavainimene ei pannud tähele, et vaid pool aastat varem oli liberalist Hruštšov julmalt maha surunud Ungari rahvaülestõusu. Nii osutus ka Mao puhul rõõm üürikeseks – liberaalsele valele järgnes karm reaalsus.

Üsna pea algas Hiinas julm arveteõiendamine liberaalse intelligentsiga, mis tõi kaasa miljonid inimohvrid. Ühesõnaga, kommunism – see on vale ja surm, millisel maal ta ka ei esineks.

Print Friendly, PDF & Email