Tagame laulupeoliste majutuskohtade turvalisuse üheskoos

Tagame laulupeoliste majutuskohtade turvalisuse üheskoos

 

Viimasel ajal on meedia vahendusel püütud leida lahendust eelseisva X noorte laulu- ja tantsupeo majutuskohtade valve osas. Ka politsei peab seda väga oluliseks.

Esmase lahendusena on püütud näha politseinike kasutamist valvuritena. Me ei pea seda parimaks ja õigeimaks lahenduseks, sest politseile on pandud muud ülesanded, mitte valveteenuse osutamine. Riik loobus valvamise kohustusest juba 1994. aastal, mil likvideeriti valvekoondised.

Tõenäoliselt kutsutakse Tallinna abiks avalikku korda kaitsma ning liiklusturvalisust tagama politseinikke erinevatel päevadel erineval arvul kõigist prefektuuridest. Kui lisame siia veel nn valvurid ja arvestame sellega, et osa politseinikke on suvepuhkusel, siis seame ohtu teenuse osutamise kvaliteedi maakondades. Ilmselt soovivad kõigi maakondade elanikud ka laulupeo ajal, et politsei kohapeal väljakutsetele vastaks ning üldine turvalisus oleks tagatud.

On avaldatud arvamust, et kui aprilli lõpu ja maikuu alguspäevil oli võimalik hulgaliselt politseinikke Tallinna saata, peaks see võimalik olema ka laulupeo ajal. Usun, et iga inimene mõistab, et paralleeli vedamine kevadiste sündmuste ja laulupeo vahele ei ole kohane. Kui massirahutuste ohjeldamiseks vajati vastava väljaõppega inimesi, siis kultuuriüritusel majutuskohtade valvamine ei vaja sugugi sellist ettevalmistust.

Kevadised sündmused näitasid, et meil on hulgaliselt inimesi, kes on abivalmilt nõus turvalisuse tagamisel õla alla panema. Lähenev laulupidu ongi üritus, kus neil on võimalik kaasabi osutada.

Oleme veendunud, et on tublisid lapsevanemaid, õpetajaid ja teisi vabatahtlikke, kes saaksid suurepäraselt olla abiks majutuskohtades ruumide ja isiklike esemete valvamisel.

Soovitame mõelda ka abipolitseinike ja kaitseliitlaste kaasamisele – nende näol on tegemist inimestega, keda isamaalise sisuga ettevõtmised ei ole kunagi ükskõikseks jätnud. Neil on läbitud vajalik koolitus ning olemas oskused vajaduse korral õiguserikkumisi takistada või abi kutsuda. Kui aga vabatahtlikke tõepoolest kaasata ei õnnestu, siis on kohalikel omavalitsustel võimalik paluda valveteenuse osutamist turvafirmadelt.

Kinnitan, et politseile läheb nii laste turvalisus kui ka majutuskohtade puutumatus laulupeo ajal vägagi korda. Püüame üheskoos, suheldes omavalitsustega, ürituse korraldajate ning teistegi asjaosalistega leida parimat lahendust.

Oma südameasjaks oleme võtnud selle, et peo ajal olla vajadusel abiks eelkõige pealinna tänavatel ja avalikes kohtades laste turvalisust tagamas ning liikluses korda pidamas, sest suurlinna melus ning peotujus kaob tähelepanu ja turvatunne kergemini kui üheskoos rahulikus majutuskohas viibides. Meie võimalused on aga piiratud ja tavatöö kõigis maakondades vajab samuti kvaliteetset tegemist, sestap kutsume kõik asjaosalisi üheskoos lahendusi leidma. Loodan eelkõige abipolitseinike valmisolekule sellises situatsioonis appi tulla.

Usun, et iga maakond leiab võimaluse jõuda erinevate osapooltega ühise arutelu tulemusel parima lahenduseni. Oleme valmis kaasa mõtlema, nõu andma ja oma võimaluste piires abiks olema, aga valveteenuse osutamise oma õlule võtmist ei pea me õigeks ja usume teid mõistvat, et ega meie võimalusedki seda luba.

Print Friendly, PDF & Email