Parkimiskohad on arendaja tagada

Kuressaare linnavalitsus otsib lahendust parkimiskohtade probleemi lahendamiseks ning otsustas oma eilsel istungil esitada linnavolikogule eelnõu linna ehitusmääruse täiendamiseks, teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

Eelnõu soovib määrata ehitiste planeerimisel ja projekteerimisel vajalike parkimiskohtade arv kaalutlusotsuse alusel, lähtudes kavandatava ehitise funktsioonist ja ehitusprojektist. Parkimiskohtade miinimumnormiks tahetakse kehtestada äärelinna normatiiv ja seda kogu linna ulatuses.

Eelnõu järgi peab arendaja garanteerima kruntidele, kuhu ei ole võimalik rajada ehitiste teenindamiseks vajalikul arvul parkimiskohti, maksimaalselt 500 meetri raadiuses rajatavast hoonest parkimiskoha. Nii tuleb edaspidi ehitusloa taotlemisel esitada koos ehitusprojektiga ka eraldiasuvate parkimiskohtade ehitusprojekt.

Teise võimalusena nähakse eelnõus ette kokkuleppe sõlmimist krundi arendajaga parkimiskohtade ehituse finantseerimiseks mujal linnas.

Print Friendly, PDF & Email