Saare maakond on saanud kõige rohkem struktuuritoetust elaniku kohta

Saare maakond on saanud kõige rohkem struktuuritoetust elaniku kohta

 

Saare maakond on saanud Euroopa Liidu struktuurifondidest ajavahemikul 2004–2006 ühe elaniku kohta rohkem toetust kui ükski teine Eesti maakond.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Saare maakond saanud struktuurifondidest elaniku kohta 526 krooni ehk 5,6 korda rohkem kui viimasel positsioonil olev Harjumaa (94 krooni elaniku kohta). Saare maakonnast esitati 583 taotlust ja neist rahuldati 386 taotlust.

Rahandusministeeriumi struktuurivahendite rakenduskavade talituse juhataja Teele Tohver ütles Oma Saarele, et saarlased on aktiivsemad taotluste esitajad kui enamik teisi maakondi. Saaremaal on leidnud rahastamist ka palju infrastruktuuriprojekte, mis võrreldes teiste maakondadega toetuste mahtu suurendavad.

31. mai 2007. aasta seisuga on Saare maakond struktuurifondide projektidele tehtud väljamaksete kogusumma arvestuses Tartu, Harju, Pärnu ja Ida-Viru maakonna järel viiendal kohal. Projektide kogumaksumus on 386,8 miljonit krooni, millest Euroopa Liidu osalus moodustab 194, 7 miljonit, Eesti avaliku sektori osalus 99,3 miljonit ja erasektori osalus 92,6 miljonit krooni.

Struktuurifondide abi on kasutatud näiteks ehitustöödel Kuressaare lennujaamas, Kuressaare ametikoolis, Kaali külastuskeskuses, praegu Kuressaare jalgrattatee ehitusel. Selle raha toel on läbi viidud Torgu vallamaja II korruse renoveerimine, Kuressaare vanalinna kooli, Lümanda lasteaia ja Valjala põhikooli renoveerimine jpm.

Struktuuritoetuseks nimetatakse raha, mis on eraldatud Eestile Euroopa Liidu poolt selleks, et toetada majanduse arengut Eestis, vähendada seeläbi arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta Euroopa Liidu kui terviku konkurentsivõimet maailmaturul.

Struktuuritoetust antakse perioodil 2007–2013 kolmest fondist, mis on Euroopa Liidu regionaalpoliitika põhilised toetusallikad. Nendeks on Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond.

Print Friendly, PDF & Email