Lauri Luik: usun, et sellest saab hea eelnõu

Oma Saare küsimustele riigikogu menetluses oleva Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu kohta vastas üleeile õhtul riigikogu liige reformierakondlane Lauri Luik.

Kuidas te suhtute seaduseelnõusse, mille kohaselt riigikogu saadikud oleksid vabad oma kulude tõestamisest?
Riigikogu liikme staatuse seaduse reguleerimisala on üsna lai. Alustades riigikogu liikme volituste korrast, ametivandest, õigustest ja kohustustest, ühitamatutest ametitest ning lõpetades tegevuse tagatistega. Viimasel ajal on avalikkuse üsna suure tähelepaneku osaliseks saanud just eelpoolloetletud reguleerimisala viimane punkt ehk tegevuse tagatised. Antud eelnõu on põhiseaduskomisjoni menetluses. Hetkel on aeg muudatusettepanekute tegemiseks. Usaldan selles küsimuses põhiseaduskomisjoni pädevaid liikmeid ning loodan, et tänu mitmetest allikatest tulnud erinevatele ettepanekutele saab sellest hea eelnõu.

Enne viimaseid valimisi tuli president Ilves välja seisukohaga, et valimistel mitteosalemine võrdub agressiooniga Eesti riigi vastu. Kas olete nõus seisukohaga, et eelpool nimetatud seaduse vastuvõtmine oleks tõeline agressioon Eesti riigi vastu, sest see õõnestaks oluliselt rahvusparlamendi autoriteeti, mis niigi on juba madal?
Ei nõustu.

Miks tuldi sellise seaduseelnõuga välja just vahetult pärast valimisi? Kas selline käitumine on juhuslik või teadlik?
Antud eelnõud on ette valmistatud tõepoolest juba eelmisest koosseisust alates. Kuna olen RK liige alates XI koosseisust, ei olnud ma selle seaduseelnõu ettevalmistamise juures. Seega ei oska täpselt öelda, kas jäädi ajahätta või oli mingi muu põhjus.

Riigikogu ametlikus pressiteates on öeldud, et kõne all oleva seaduseelnõu eesmärgiks on „parlamentarismi arendamine Eestis“. Võib-olla selgitaksite, mismoodi aitab see seadus parlamentarismi siis arendada?
Ma usun, et põhiseaduskomisjon arutab ja kaalub oma järgmistel nõupidamistel põhjalikult kõiki väljapakutud muudatusettepanekuid ja tähelepanekuid.

Print Friendly, PDF & Email