Veeprojekti riigihange võidakse tühistada

Hankekomisjon tühistab maakondliku ühisveevärgi projekti riigihanke, kui konkurentsiamet tuvastab pakkumise teinud firmade kokkumängu.

Keskkonnaministeerium kavatseb pöörduda konkurentsiameti poole, et selgitada välja maakondliku toruprojekti riigihankel pakkumise teinud firmade võimalik kokkumäng.

Europrojekti “Läänesaarte alamvesikonna veemajandus Saare maakonnas” projekteerimise ja ehituse riigihanke viiele osale laekus kokku neli pakkumist. Odavaimate pakkumiste kogusumma ulatub 821,7 miljoni kroonini, samal ajal kui projekti eelarve on vaid 247 miljonit krooni.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tambergi sõnul tekkis esimene kokkumängu kahtlus juba 2006. aastal Matsalu valgala veeprojekti puhul, mis kallines 360 miljoni krooni võrra. Saaremaa riigihange ainult kinnitas kahtlusi.

„Kõige rohkem üllatas see, et kuigi me tõmbasime Saaremaa projektis väga kõvasti töid maha, läks lõpptulemus ikkagi kallimaks kui Matsalus, kus sellist vähendamist ei toimunud,“ rääkis Tamberg.

Ministeeriumi võrdlusanalüüs näitab, et kui KIK-i rahastatud väiksemate projektide puhul maksis ühe torumeetri ehitamine 1200 krooni, siis antud projekti puhul küsib sama firma samas piirkonnas torumeetri eest 3600 krooni. Ka hiljuti KIK-i rahastamisel valminud Nasva–Läätsa trassil tehti töid kolm korda odavamalt, kui küsitakse praeguse projekti raames. Arvestades suure projektiga kaasnevat riskimomenti, võiks hinnakoefitsient olla Indrek Tambergi hinnangul mitte rohkem kui 1,3.

Juhul kui konkurentsiamet tuvastab veeprojekti hangete puhul kartellikokkulepped, tühistatakse kõik Eestis praegu käivitunud Ühtekuulusfondi poolt rahastavad veemajandusprojektid, ütles Tamberg.

Samas võib hankekomisjon tühistada hanke ka juhul, kui konkurentsiamet kartellikokkulepet ei tuvasta. „Kui rahalist katet ei ole, on see piisav alus hanke tühistamiseks,“ selgitas Tamberg. „See annaks võimaluse kuulutada välja uus hange ja jagada see väiksemateks osadeks.“

Hanke jagamine väiksemateks osadeks annab võimaluse teha hinnapakkumisi ka väiksematel firmadel, kes praegu teenivad alltöövõtjatena suurtele firmadele kasumit.

Juhul kui Eesti jätab täitmata veemajanduse korrastamiseks võetud kohustused, võib see Eestile tulevikus kaasa tuua mitmekümne miljoni euro suuruse üldtrahvi, millele lisandub päevatrahv keskelt läbi 20 000 eurot päevas.

Konkurentsiameti esimese järelevalveosakonna nõuniku kt Aime Kivimäe-Kalamees ütles, et kartellikokkulepe kahtlus toob kaasa kriminaalmenetluse ja süüdimõistmise korral juriidilisele isikule kuni 50 000– 25 000 000-kroonise rahalise karistuse.

Seni on Eestis kõik uurimise all olnud juhtumid tõendite puudusel lõpetatud. „Ma arvan, et ka sellel korral on üpris raske tõendeid saada, kui just keegi neist endist ei tule üles tunnistama. Kartellikahtlus iseenesest ei tähenda veel midagi.“

Euroopas on kartellilepete tõendamiseks võetud kasutusele nn leebusprogramm, mis tagab kartellileppe ülestunnistajale leebe karistuse või karistusest vabastamise.

„Meie praegune minister Juhan Parts on seda meelt, et tuleb kiires korras see leebusprogramm ka Eestis rakendada, sest muidu ei saa tõendeid,“ rääkis Aime Kivimäe-Kalamees. „Soomes olid koridorid kohe pärast leebusprogrammi rakendamist ülestunnistajaid täis. Kardeti, et tullakse läbi otsima ja avastatakse muid rikkumisi.“

Ameerika Ühendriikides aga peetakse küllaldaseks tõendiks juba seda, kui ühe valdkonna tegijad kusagil koos lõunat söövad. „Meil Eestis on ju kõik sugulased, tuttavad või koolivennad ja sellest ei piisa, et keegi kellegagi kuskil restoranis kokku saab,“ tõdes Kivimäe-Kalamees.

Saaremaal tegid trasside ehitamiseks pakkumise Skanska EMV AS, AS K&H, ühise pakkumise tegid AS Water Ser, AS ASPI,
OÜ Arco Ehitus ning Merko Ehitus ja Kunda Vesi.

Print Friendly, PDF & Email