Kaarma tunnustas oma parimaid õpetajaid ja õpilasi (2)

Kaarma valla selle õppeaasta parima õpetaja tiitli pälvisid Sirje Pere Aste põhikoolist ja Ruth Rist Kaar-ma põhikoolist. Mõlemad õpetajad said lisaks tiitlile veel tänukirja, mis neile eile Aste klubis vallavalitsuse poolt pidulikult üle anti, ja nad läkitatakse 10 000-kroonisele turismireisile.

Kaarma haridus- ja kultuurinõuniku Rein Orni sõnul valisid oma parima õpetaja välja valla mõlemad põhikoolid. „Loodame, et sellisest pedagoogide tunnustamisest kujuneb meil traditsioon,” lisas Rein Orn. Õppeaasta lõpus kuulutati juba teist aastat järjest välja ka mõlema põhikooli parim õpilane.

Selle tiitli said Heidi Raimla Kaarma põhikoolist ja Maarja-Liis Igav Aste põhikoolist. Vald kinkis mõlemale tublile tüdrukule sülearvuti.

Vallavanem Ülo Veversi sõnul on kumbki kool ise paika pannud reeglid, millele õpilane peab vastama, et kevadel see tiitel saada. Kindlasti peab ta olema silmapaistev õppimises ja aktiivselt kaasa lööma ka kooliüritustel.

Kaarma põhikooli direktor Riina Piterskihh ei olnud kaheksanda klassi õpilase Heidi Raimla kiitmisel tunnustavate sõnadega kitsi: „Õpib viitele, kohusetundlik, aktiivne ja alati vastutulelik ning igati meeldiv õpilane.”

Aste põhikooli direktori Ulvi Valge sõnul oli Maarja-Liis Igav teistest võimalikest kandidaatidest peajagu üle, lõpetas kaheksanda klassi kiituskirjaga ja on igati aktiivne nii koolisisestel kui ka -välistel üritustel.

Print Friendly, PDF & Email