„Väga õrn ja delikaatne teema“

Kuna eelmise aasta kevadel ka meie maakonnas arutatud Eesti tervisepoliitika kontseptsioon ei kajastanud nimetamisväärselt alkoholitarbimise vastaseid meetmeid, tegin arutelul ettepaneku, et kõrvuti riigi tervisepoliitikaga peab olema välja töötatud ka toimiv alkoholipoliitika.

Vastasel juhul saeme ise oksa, millel istume – alkoholi liigtarvitamisest tingitud terviserikete ravimiseks kuluvad nimetamisväärsed rahasummad, mistõttu kannatavad alkoholi mittekuritarvitavate inimeste ravivõimalused.

Kuna hiljem tutvumiseks saadetud tervisepoliitika kontseptsiooni täiendusettepanekutes minu ettepanek ei kajastunud, küsisin selle põhjust. Vastuseks kirjutas Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, et „alkoholipoliitika küsimus on väga õrn ja delikaatne teema, praegu on probleeme isegi sellega, et saaks olulised muudatused tubaka- ja alkoholiaktsiisi- ja reklaamiseadustesse. Siin on ministeeriumidel erinevaid arvamusi, Sotsiaalministeerium seisab kindlasti alkoholipoliitika eest… Tuleb teha selgitus- ja koostööd teiste ministeeriumidega ja institutsioonidega, et nad alkoholipoliitika vajalikkust tunnustaksid.“

Eestis pruugitakse iga elaniku kohta 12 liitrit 100 % alkoholi aastas – kaks korda rohkem kui Maailma Tervishoiuorganisatsiooni riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks soovitatud absoluutalkoholi tarbimise ülemine piir ehk 6 liitrit elaniku kohta.

Ja õhus on olnud mõne ministri ettepanekud, et avalikes kohtades võiks alkoholi tarvitada ja teatud promillid võiksid lubatud olla ka autoroolis.

Laine Tarvis,
Kuressaare linnavolikogu liige
Eesti Keskerakond

Print Friendly, PDF & Email