Saaremaa taluniku vaidlus PRIA-ga jõudis lõpusirgele (7)

Eelmisel neljapäeval arutas Riigikohtu halduskolleegium koosseisus Tõnu Anton, Indrek Koolmeister ja Julia Laffranque Metsa Johani talu kassatsioonkaebust Tartu ringkonnakohtu 14. novembri 2006. a otsuse peale, mis langetati Metsa Johani talu kaebuses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori käskkirja ja ettekirjutuse peale.

Metsa Johani talu esitas 2005. a pindalatoetuse ja mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotluse, mille PRIA peadirektor oma käskkirjaga rahuldamata jättis, kuna kohapealse kontrolli käigus tuvastati pinnad, mis ei olnud PRIA meelest „heas põllumajanduslikus korras“ ehk millel kasvas metsa. Samuti nõudis PRIA Metsa Johani talult tagasi talle 2004. a makstud mahepõllumajanduslikku toetust 337 387,68 krooni suuruse summa ulatuses.

Riigikohtu halduskolleegiumi kantselei andmeil on Metsa Johani talul halduskolleegiumi menetluses veel kaks kohtuasja samal teemal, kusjuures summa, mille talu temale ebasoodsa kohtulahendi korral peab riigile tagastama, on kokku üle poole miljoni krooni. Riigikohus vaatas need kohtuasjad läbi ühel kohtuistungil, millest võtsid osa Metsa Johani talu omanik Andrus Sepp ja PRIA esindaja Veiko Bergmann.

Kassatsioonikaebuse esitaja esindaja vandeadvokaat Andres Tamm Kuressaarest aga istungile, kus toimus vaid õiguslik vaidlus, ei ilmunud.
Riigikohtu otsus tehakse teatavaks ja pannakse välja ka avalikku veebi 20. juunil kell 16.

Print Friendly, PDF & Email