Valjala keskuse planeering valminud

Mõningase vaidluse järel kiitis Valjala vallavolikogu heaks keskuse detailplaneeringu, mis näeb ette liikluse ümberkorraldamise ja mänguväljakute rajamise.

Kuigi mõnele vallavolikogu liikmele ei meeldinud kavatsus teha mänguväljak pigem kooli kui elamute juurde, võeti planeering vastu ning saadetakse edasi avalikule arutelule. Vaidlust mänguväljakute üle tekitas arvamus, et väljakute rajamine kooli juurde ei jäta võimalust noortel silma peal hoida, samas kui elamute juures oleks kontroll siiski olemas.

OÜ Klotoid koostatud planeering näeb lisaks mänguväljakutele Valjala keskusse ette ka ringristmiku kiriku juures, kus praegu on suhteliselt ohtlik kolmnurga-kujuline liikluskorraldus. Samuti soovitakse bussipeatus tuua rohkem keskusse, et bussidel oleks olemas koht ringikeeramiseks.

Planeeringu teostamiseks peab vald munitsipaliseerima osa riigimaad.

Print Friendly, PDF & Email