Valime aasta põllumehe (1)

Valime aasta põllumehe

 

Oma Saare ja raadio Kadi algatusel valitakse tänavu ja ka järgmistel aastatel Saare maakonna aasta põllumees. Üleriigiliselt jagatakse põllumeestele tunnustust Maalehe eestvõttel juba aastaid. Eesti ulatuses on aasta põllumehe tiitlile kandideerinud töökaid saarlasigi, kuid väljavalituiks on ikkagi osutunud Mandri-Eesti suurtootjad.

Nominente Saare maakonna aasta põllumehe 2007 tiitlile saab esitada alates tänasest kuni jaanilaupäevani (23. juuni). Pärast jaanipäeva hakkavad Oma Saar ja Kadi raadio (saated „Külavahelood“ ja „Keskpäev“) avaldama kandidaate tutvustavaid lugusid. Oma Saar annab augustis välja ka erilehe, kus neljal leheküljel tutvustatakse kõiki esitatud kandidaate.  Aasta põllumehe valib žürii välja mihklipäeval, 29. septembril.

Oma Saare toimetus ootab ettepanekuid nii eraisikutelt kui ka institutsioonidelt. Anonüümseid ettepanekuid arvesse ei võeta. Tähtis on see, et esitatu tegeleks põllumajandusliku tootmisega.

 Nominendi esitamiseks tuleb vabas vormis kirjutatud tekst või ajalehes trükitud kupong (täna ilmuva TV saatekava tagaküljel) saata täidetult Oma Saare toimetusse. Ankeete saab täita ka OS-i kodulehel aadressil www.omasaar.ee Ettepanekuid võib edastada ka elektroonilise postiga aadressil omasaar@omasaar.ee

 Lisaks esitatu nimele ja tegevusalale on vaja ka lühikest põhjendust, miks just see nominent vääriks aasta põllumehe tiitlit. Nominendi nõusolek ei ole vajalik.   

Maakonna aasta põllumeheks tunnistatu saab väärilise auhinna ja esitatakse konkureerima ka üle-eestilisele võistlusele. Loosiõnne korral on nominentide esitajailgi võimalus auhinna omanikuks saada.

Saare maakonna aasta põllumehe valib välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus: maavalitsuse majandusosakonna juhataja kohusetäitja Olev Tõru, riigikogu maaelukomisjoni liige Imre Sooäär, Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Raimu Aardam, Maalehe korrespondent Merike Pitk, Oma Saare peatoimetaja Tiina Luks, Kadi raadio tegevjuht Kaie Rõõm-Laanet ja Oma Saare toimetaja Aare Laine.    
     
 Talunik Andrus Sepp märkis, et algatatud konkursiga väärtustatakse just maainimest.

„Inimesega kaasneb ettevõtlus, mitte vastupidi – et tänu ettevõttele saame esile tõsta seal tegutsevat inimest. Tähtis on see, kui saaksime ettevõtmisse haarata kõik Saaremaa piirkonnad. Igas vallas leidub põllumajandustootmisega tegelevaid hakkajaid inimesi. Kohalikud elanikud tunnevad neid kõige paremini ja kena, kui nominente esitavad just külainimesed. Nendest inimestest kirjutades ja saateid tehes tuleb välja see, mis maal üldse toimub. Ajakirjanduse roll on siin suur. Loodetavasti tunnustavad aasta põllumeest vääriliselt ka maavalitsuse ja omavalitsuste ametnikud,“ arutles Andrus Sepp.

Ka suurtootja Urmas Lehtsalu hinnangul on kriteeriumiks see, et valida tuleb inimest, mitte ettevõtet. „Põllumees on see, kes enamiku sissetulekust saab põllumajandusest. Tähtis ei ole, kas ta tegeleb karja-, teravilja- või kartulikasvatusega. Taime-, looma-, linnukasvatus – kõik läheb arvesse,“ ütles Lehtsalu.

Print Friendly, PDF & Email