Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Nüid oo senne pronksmihe ümber nii palju jütustat, et ühna ee akab tüidama. Oo sool meeles, ma siis reekisi, et mede Kivi-Jüri sii teeristis oo ammu täitse ee unustat. Vale jütt! Senne üheksmanda mai peeva oli senna ühna mütu sületäit lillest toodud. Arva nüid ise…

A see Kivirähk vai mes ta oo, see sotsjuloog, vaada see oo moo meelst preet ainam, kis jülgub välje öölda, mes ta mötleb ning ma ole vaatand, et ta mötleb sammati, kut maagid ning kui üks tark mees moo moodi arveb, siiss ma vöi ütelda, et ma äi ole ka keikse lollim sii külarahva kee piltsida.
Neh, ma katsusi sii poodis ka vehe eeld tehje ning selgita, müsmoodi valitsus valeste tegi – kus said moo peele tigeks, eriti vihast olid vanamutid, na ise usklikud inimest, ma täitsa ehmadasi, kui palju kurjust nende seest välje aes! Kui ma ütlesi, et eestlast ise oo suhted venelastega ee rikkund, siis söimadi mind ka tiblaks ja pugejakas ning kästi mool teise poole Narva jöge menna.

Ma katsusi vehe nalja tehja, et teitel oo sennega naa rutt, a ma äi peesi jo üle – venelast kuntrollivad silla kandevöimed ning egatsugune liikumine oo keelat. Siis arvast mutid, et ma ole eluaeg plära aend ning olgu ma ühekorra vakka, et pronksmihe ee viimine oli öige tegu öigel aeal ning aamen. Ma ütlesi, et senne vasta pole kinnelgid midad, ee tuli see viia, a valitsusmihed jo valedast tervele Eesti maale, naad jo ütlest, et ennem üheksmandad maid äi viida kuskispoole. Mutid arvast, et see oo valitsuse oma otsusta ning tehja, valedab ta vai mette, peeasi, et asja ee korraldast. Ma ütles siiss, et laulge aga peel, a kui pintsi töus tedel perset näidab, siiss vöite kabelis risti nii palju ette peksa, kui tahade, a vana jumal teitid kuulda äi vöta, taal oo muud tehje. Ma löi püuga ja tuli poodist välje. Sest kui sennel, kinnel sa midad selgeks tahad tehja oo raadju kogus aeg saatja peel ning vasta vötmise nuppu äi ole, siiss äi ole möted reekida ka – ta lihtsald äi kuule sind.

Ma oli Manni keest paar tükki ölut vetnd…, neh ühe ma tohtisi kuju viia, senne kohta oli vanamorild litsenss olemas, a teise jäuks tuli nüid vaata, kus pool ning kinnega see ee libista. Neh-ja, nat tellimise peele – Juhan tuligid rattuga, viskas jäla nat noor mees üle sadula ning potsadas maha. Juhan küsis, mes ma nii pilves näuga ole ja ma seledasi, et mind visadi pühakojast välje, ma pidi ka midad Kremli ööbigu moodi asje olema. Ma vötsi siiss allekoki pudelil korgi maha, lasin körisölme lonksust lugema, antsi siiss Juhanile ka ning reekisi, mes poodis jühtus.

Juhan arvas, et ühe külje peeld oo naistel öigus… Na, mes kurat, akad sa ka nüid mede küla muttide järgi moole näppust silmaauku aema. Juhan ütles, et äi,äi, kuula, mes ma reegi – kuju tuli ee viie, see oo öige. Neh-ja, äga rohkem pole Juhangid leidnd. Ma küsisi, et müs moodi nüid edas saab, sest äga Putin äi jäta seda mette preet sedasi – ta saadab siia jälle midad asjamihed, kinnele miljunisi jägadakse ning kis senne eest omale autust ning kortlid ostvad. Juhan arvas, et see oo ju ainuld tuul Virtsu turbiinide jäuks, kui nee sii Kremlist tulnd raha uugama panevad, sest kujuda nüid ette – kui see oleks keik kihuduse töö peele ee raisat, siiss oleks senne öösse Laagri marketini puhas vuuk tehet. Sest nad vöivad siis reekida küll, et politsei oli tasemel, a tegelikuld olid nad sennel tasemele, et pole olnd tasemel. Politseid oli jo vehe ning nöukse pätikarja laiali aemine oli ka senne vabariigi aegus esimest korda. Neh-ja, nüid lasid nad Kuressaardes kaks tükki lahti ka veel, et nee öösse magast. Na, millas inimene magama peeb? Ning see, kis nöukse pildi tegi ning lehte saatis, oo moo meelst täis va sitt inimene.

Ma arvas, et param oleks, kui järgmist korda äi tuleks, a nüid äi aida muud midad, kui peeb katsuma venelastega ee leppida ning ähk saab mede politsei siiss Venemaal vahel arjudamas köia, kui seel kidast laiali peksa taris oo. A senna oo pitk maa ning keikse peeld peeme sii kudad moodi riigiobuse jälle korralikuld vagu köima saama. Kuigid senne valitsuse aegus oo ühna raske uskuda, et sii jälle midad peruks käde äi lehe. A neh, Mang sii ennustab ka, a seda vaada ise Maalehtest, mes ta tänva aasta kohta poliitigudele lubas. Kui ma soole reegi, siiss sa arvad, et ma tee äkist propagandad.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email