Ühepoolse vastutusega ei hari (2)

Me räägime iga päev haridusest, igal aastal õpetajate palgatõusust, iga uus haridusminister tuleb välja uue kavaga, mis eelkäija küntud vaod enamasti äkkega üle laseb. Aastaid on räägitud ka reaal- ja humanitaarainete õpetamise diferentseerimisest, kuid sammud selles suunas on vaevalised tulema.

Kas ei tuleks uute õppekavade, -programmide ellupaiskamise asemel aeg hoopis maha võtta, et tagasi minna? Kui väita, et tänapäeval on suurem osa lapse hariduse saamisel vanemate kanda jäetud, siis kõlab see karmilt ja lugupeetud pedagoogide silmis pühaduseteotusena. Kuid pole sugugi harvad juhused, kus „ebamugav“ laps viiakse tasandusklasside ja erikooliga ähvardades nii kaugele, et teismelisel igasugune mõte kooliminekust tülgastust tekitab. Kõige suuremateks süüdlasteks jäävad aga vanemad, kes pole korralikult lapse tundidest osavõttu jälginud ning selle eest hea seisnud, et laps kooliuksest sisse minnes ka tundi läheks. Kuidas peaksid käituma isa-ema, kes ka tööl käivad ning on sunnitud, nina norus, kuulama, et laps ei käigi tundides? Kas peaks üks vanematest võtma end töölt vabaks ja viima lapse käekõrval tundi või on see ka mõneti õpetaja kutse-eetikast tulenev kohustus?

Pole saladus, et igal aastal jätab põhikooli pooleli üle 1000 lapse ja 83% viiendate klasside lastest ei taha koolis käia. Millest siis tuleneb, et erivajaduse diagnoosiga laste arv moodustab juba 14% ja see kasvab pidevalt? Kas iga hüperaktiivse teismelise nime taha seatakse juba algklassides märk, et sellisest tuleb lahti saada, sest nii on mugavam ja küll erikoolis asjad paika pannakse. Ei panda, hullemaks läheb. Hullemaks ka selles mõttes, et lugedes õppematerjale, mis peaksid noorele ühiskonna liikmele väärika hariduse tagama, tuleb kananahk ihule, sest vohab täielik eklektika, mille kokkupanemine isegi täiskasvanul üle jõu käib.

Kas toetame selleks laste sündi, et tuhatkonnaga neist mõne aasta pärast ühiskonna põhjakihti väetada? Ehk tuleks mõttetused õppeprogrammidest välja visata ning aidata õpetajal taas pedagoogiks saada.

Print Friendly, PDF & Email