Saarte mängudele sõit on seotud valetamise ja vassimisega (9)

Saarte mängudele sõit on seotud valetamise ja vassimisega

 

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni (SSMA) juhatuse otsus mitte arvata Aivar Pohlaku poega Pelle Pohlakut Saarte mängudele sõitvasse koondisesse on põhjustanud tõsise tüli. Tasapisi hakkavad selguma faktid, et loosse on kistud teisedki jalgpallurid ja et Aivar Pohlak on andud ebaõigeid ütlusi juhatuse koosolekul toimunu kohta. See tõi kaasa FC Kuressaare tegevjuhi tagasiastumise.

Kuigi kogu pahandus sai alguse Pelle Pohlakust, selgus nüüd, et tülisse on kistud ka jalgpallurid Rene Aljas ja Lauri Mihkelson.

Kolm Leisi valla poissi

SSMA juhatuse esimees Mati Mäetalu rääkis Oma Saarele asjade tagamaast. Ehkki mängude akrediteerimistähtajad olid juba ammu möödunud, saadeti talle lõpuks nimekiri, mille lähemal uurimisel jäi silma, et sinna olid lisatud Pohlak, Aljas ja Mihkelson, kes teadaolevalt ei ole Saaremaa elanikud, kuid olid aprilli lõpus kantud Leisi valla elanikeregistrisse.

Samas oli teada, et SSMA juhatusele avalduste esitamise tähtaeg, kui mõnel alal oli mitte-maakonna-residentidest osalejaid, lõppes 15. märtsil. Aluseks võeti maakonna elanikeregister.

Sel puhul tegi juhatus eraldi otsuse ning nõnda kolm jalgpallurit ja üks kergejõustiklane koondisesse ka pääsesid. Juhatus arvestas sel puhul, et nimetatud isikud olid registrisse kantud juba jaanuaris ja osalenud ka eelmistel mängudel, samuti arvestati nende teeneid Saaremaa spordi ees.

Leides nimekirjast kolm eelpool toodud nime, konsulteeris Mäetalu juhatuse liikmetega ja üksmeelne arvamus oli, et neid kolme ei saa mängudele akrediteerida. Teavitanud sellest ka jalgpallureid, sai Mäetalu avalduse, milles paluti akrediteerida vaid Pelle Pohlak. Teised kaks mängijat oli üle parda visatud.

18. aprillil koos olnud juhatus otsustas Pelle Pohlakut mitte akrediteerida, kuna ta ei vasta esitatud nõuetele.

Kättemaks oma töötaja eest

Juhatuse otsust kommenteerides ütles Aivar Pohlak Oma Saares 22. mail ilmunud inter-vjuus järgmised sõnad: „SSMA juhatus teeb valikulist eetikat, pugedes enda välja mõeldud ja reegleid rikkuva tingimuse taha ja samal ajal irvitab mulle näkku, et siin tuleb kättemaks sinu juures tööl oleva ja eelmist

SSMA juhatust kritiseerinud Alver Kivi käitumise eest.” Kivi tõstis tookord FC Kuressaare esindajana eelmiste mängudeettevalmistusperioodi ajal teravalt päevakorrale teema SSMA juhatuses liikuva raha kasutamisest ja selle kasutuse läbipaistvusest. Tookord oli teema seotud 2009 a. mängude taotlemisega Saaremaale ja sellega seoses tehtud uuringutega. Selle kriitika tulemusena astus tagasi kogu tolleaegne juhatus.

Mati Mäetalu sõnul pole praegune juhatus kunagi midagi kättemaksuga seonduvat teinud ega öelnud. Selle tõestuseks on reedel toimunud juhatuse koosoleku protokolli tarbeks tehtud salvestus.

Kommenteerides kättemaksu teemat, ütles Alver Kivi eile hommikul Oma Saarele, et tema kättemaksu ei välista. „Ma julgen seda arvata, et tegu on kättemaksuga, kuid mul ei ole alust seda kindlalt väita,” kommenteeris Kivi, kes siiski pärast salvestuse kuulamist teatas, et astub FC Kuressaare tegevjuhi kohalt tagasi.

Jaan Lember, kes samuti on juhatuse liige ja olnud tegev
SSMA juures juba aastaid, ütles kättemaksu-jutu peale, et ei lasku antud teemal väitlusse: „Ma ei lasku nii ebaintelligentse inimese väidete peale üldse keskustellu. Ma arvan, et ma olen tunduvalt intelligentsem kui tema,” oli Jaan Lemberi otsekohene vastus.

Kes siis ikkagi sõidab?

Rahvusvahelise Saarte Mängude Assotsiatsiooni reeglite kohaselt saavad mängudel osaleda isikud, kes on elanud saarel vähemalt aasta või on antud saarel sündinud. Ka eelmistele, 2005. aasta Shetlandi mängudele sõitmise eel oli küsimus teravalt päevakorral, kuid tolleaegse SSMA juhatuse esimehe Raivo Kallase sõnul ei suudetud Saaremaa residendi mõistet juriidiliselt kuidagi määratleda ja jalgpalliväljakul sissekirjutust omanud jalgpallurid said mängudele sõita.

Praegune SSMA juhatus aga võttis selle teema uuesti käsile, otsustades, et elukoha määramise aluseks saab elanikeregister. Kuna mängudeni oli aega vähem kui aasta, ei tahetud otsust teha tagasiulatuvalt ja pandi paika, et eriloa mitteresidendist mängijatele annab juhatus, kui avaldus on esitatud enne 15. märtsi. Nelja sportlase avaldus ka laekus ja kõik avaldused said rahuldatud.

Kergejõustiklane ja kahekordne mängude võitja Anu Vares, kes oli üks nendest neljast eriloa saanud sportlasest ja kes seletab loo tagamaid ka tänases arvamusloos, ütleb, et kui vaja, võib tema mängudel osalemisest ka loobuda, ja loodab, et selleks on valmis ka need kolm jalgpallurit, kelle avaldused temaga sarnaselt rahuldati.

Jalgpallurite esindaja SSMA-s Hendrik Karlson ütles, et tema ei oska seda teemat kommenteerida, kuid isiklikult ei saa ta aru, miks peaks keegi loobuma. „See teema on ammu selgeks räägitud ja otsused vastu võetud,” oli Karlson nõutu. Samas lisas ta, et rääkinud peatreeneri ja FC Kuressaare presidendiga, jõuti otsusele, et kui väga vaja, siis võib ju ka loobuda.

Print Friendly, PDF & Email