Saarlastest ja Saarte mängudest (14)

Saarlastest ja Saarte mängudest

 

Lugedes 23. mai Meie Maas ilmunud Alver Kivi artiklit “Aivar Pohlaku poja mängudelt eemale jätmine tõi konflikti”, milles minu isiku kaudu rünnatakse Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni (SSMA) juhatust ja selle otsuseid, pidasin vajalikuks teemat omalt poolt kommenteerida.

Saaremaa residendi mõiste

Vastavalt Rahvusvahelise Saarte Mängude Assotsiatsiooni (IGA) konstitutsioonile ja selle rakendussätetele peab Saarte mängudel võistlev sportlane olema esindataval saarel sündinud või olnud selle saare resident 12 järjestikust kuud enne mängude avatseremoonia päeva.

Seni on Saaremaa sportlaste akrediteerimisel Saarte mängudele lähtutud SSMA liikmete (spordiklubide) aususest, jättes täpsustamata, mida tähendab mõiste “Saaremaa resident”. Eeldatud on, et sportlane, kes Saarte mängudel Saaremaad esindab, on saarel elanud vähemalt aasta enne mängude avatseremooniat.

Saaremaa residendi mõiste kerkis SSMA juhatuses teravalt päevakorda enne 2005. aasta Saarte mänge Shetlandil. Põhjuse selleks andsid mõned jalgpallurid, kes kuulusid küll FC Kuressaare koosseisu ja käisid klubi eest Saaremaal mängimas, kuid kelle tegelik elukoht oli mandril. Kuna maakonna residendi mõistet ei täpsusta ükski Eesti õigusakt, lubati kõnealustel jalgpalluritel kaks aastat tagasi Saaremaa meeskonna eest Shetlandil mängida.

Vältimaks arusaamatusi Saaremaa residendi mõiste tõlgendamisel spordialade esindajate poolt enne 2007. aasta Saar-te mänge, pidas SSMA juhatus käesoleva aasta jaanuaris vajalikuks täpsustada Saaremaal mittesündinud sportlastele esitatavaid nõudeid. Kuna hetkel on Eestis ainus alus inimese elukoha tõendamisel rahvastikuregister, otsustas ka SSMA sellest lähtuda.

Tulenevalt sellest, et tagasiulatuva jõuga otsust teha ei soovitud (see tähendanuks olemist Saare maakonna elanikeregistris seisuga 30.06.2006), anti sportlastele võimalus esitada SSMA juhatusele põhjendatud avaldus ja kanda ennast registrisse hiljemalt 15. märtsiks 2007. See, kas elanikeregister näitab inimese tegelikku elukohta ja on aluseks tema pidamisele Saaremaa residendiks, on iseasi.

Olen järginud ausa mängu printsiipe

Nüüd Aivar Pohlaku poolt minu isiku vastu esitatud süüdistuste juurde. Õige, ma ei ole sündinud Saaremaal, kuid ma olen elanud ja töötanud Kuressaares alates 10. juulist 2000 – seda saavad kinnitada nii minu tööandjad kui kolleegid. Avalduse Kuressaare linna elanikeregistrisse kandmiseks esitasin 31. jaanuaril 2007.

Ma ei osalenud 7. juulil 2001 avatud Saarte mängudel Mani saarel, kuna tolleks ajaks ei olnud ma veel olnud 12 kuud Saaremaa resident. Küll aga võistlesin 2003. aastal Guernseyl ja 2005. aastal Shetlandil, vastates IGA poolt kehtestatud nõuetele.

Aivar Pohlaku väide, et ainus põhjus, miks SSMA juhatus kehtestas sportlastele Saare maakonna elanikeregistris olemise tähtajaks 15. märtsi 2007, mitte 30. juuni 2006, on Anu Varese isik, on vale. Sellest, miks elanikeregistris olemise nõue SSMA poolt üldse sportlase Saaremaa residendina käsitlemisel vastu võeti, oli eespool juttu – selle tingis FC Kuressaare tegevus jalgpallurite akrediteerimisel Shetlandi mängudele 2005. aastal, kui taheti Saaremaa eest mängima saada sportlasi, kes on kohaliku klubi nimekirjas, kuid tegelikult Saaremaal ei ela.

Kinnitan, et olen Saarte mängudel Saaremaad esindades vastanud IGA nõuetele ja järginud ausa mängu printsiipe. Vältimaks järgnevaid rünnakuid SSMA juhatuse vastu Aivar Pohlaku ja Alver Kivi poolt, kasutades selleks minu nime, olen valmis loobuma võistlemisest 2007. aasta Saarte mängudel Rhodosel. Loodan, et selleks on valmis ka kolm jalgpallurit, kes SSMA juhatuse otsusega Rhodosele lubati, kuid kes tegelikult Saaremaal ei ela ja kanti Saare maakonna elanikeregistrisse alles käesoleva aasta alguses.

Mul on siiralt kahju, et Saar-te mängude ja SSMA ümber on suudetud taas tekitada konfliktsituatsioon ning saavutatud sellega meedias lai kõlapind. Loodan, et Saaremaa sportlased saavutavad 30. juunil 2007 Rhodosel avatavatel Saarte mängudel silmapaistvaid tulemusi, mis annavad põhjust kirjutada mängudest ka positiivses võtmes.

Sellest, kas Alver Kivi on Aivar Pohlaku palgal olev FC Kuressaare funktsionäär või erapooletu ajakirjanik, ma sel korral parem ei kirjuta. Jätan avaldamata ka oma arvamuse selle kohta, kas ja millise hinna eest on võimalik osta Saaremaa residendi staatust ning kust läheb piir emotsionaalsuse ja sulaselge solvamise vahel.

Samal teemal: Raul Vinni, “Pohlak ei pääse Saarte Mängudele.” Oma Saar 22. mail.

Print Friendly, PDF & Email