Pussitaja võib saada karmima karistuse

Eilsel kohtuistungil, kus arutati läinud aasta kevadel Kuressaare kesklinnas toimunud pussitamist, esitas prokurör uue süüdistuse ja nõudis süüalusele varasemast karmimat karistust.

Lääne prokuratuuri ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu ütles, et eilsel kohtuistungil kvalifitseeris ta süüdistuse paragrahvi ümber. „Kui varem oli süüdistus esitatud karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitles kannatanule raske tervisekahjustuse tekitamist, siis uus süüdistus on esitatud §25 lg1 ja lg 2 ning §113 järgi – s.o tapmiskatse,“ märkis prokurör.
Küsimusele, millistel asjaoludel oli ta sunnitud süüdistust muutma, vastas Maripuu lühidalt: „Süüdistuse kvalifikatsiooni muutmist tingisid kohtuprotsessi käigus ilmsiks tulnud täiendavad asjaolud.“

Eelmise aasta 12. märtsi öösel kell 4.30 puhkes Kuressaare kesklinnas Kodulinna lokaali ees kahe noormehe vahel tüli. Selle käigus lõi 23-aastane Andres teist noormeest neli korda noaga rindkere piirkonda, millega tekitas kannatanule üliraskeid kehavigastusi.

Käesoleva aasta veebruaris saavutasid prokurör ja süüalune kokkuleppe, mille järgi oleks Andresele määratud seitsmeaastane vangistus. Sellest oleks süüalune pidanud reaalselt vanglas viibima veidi rohkem kui neli aastat. Kohtunik seda kokkulepet aga ei kinnitanud.

Kuressaare kohtumaja kohtunik Kristel Pedassaar avalikustas 8. veebruaril määruse, milles on öeldud, et kriminaalasja toimikus pole piisavalt tõendeid ei süüdimõistva ega ka õigeksmõistva kohtuotsuse langetamiseks. Tookord oli kohtunik seisukohal, et kõne all olev süüasi on küllaltki komplitseeritud ja lihtmenetluse korras pole seda võimalik lahendada. Aprillis hakkas kohus Andrese süüasja arutama üldmenetluse korras.

Eile Kuressaare kohtumajas toimunud istungil kuulati üle kaks süüdistusepoolset tunnistajat. „Kuna osa tunnistajaid eile kohtuistungile aga ei ilmunud, siis jätkub protsess augustis,“ ütles prokurör Svetlana Maripuu.

Kohtualuse kaitsja Harland Paas on varasemal kohtuistungil väitnud, et tema kaitsealune üritas teha kõik, et konflikti vältida ja et pussitamise põhjustas kannatanu poolne provokatsioon.

Uue kvalifikatsiooni kohaselt võib süüalust juhul, kui kohtunik langetab süüdimõistva otsuse, oodata 6–15 aastat vangistust. Kuna tegemist on aga süüteokatsega, siis võib kohus kohaldada karistuse kergendamist, mis tähendab, et karistuse maksimaalseks määraks võib kujuneda 10-aastane vangistus.

Print Friendly, PDF & Email