Nautige kollsed kevaded (1)

Nautige kollsed kevaded

 

Kena soe päe paitas nädalivahetusel muhulaste ettevõtmisi. Rogramm olli tihe ja sisaldas valikumi nuordele ja vanadele.

Muhu Põhikuoli 8. lassi lapsed osalevad Comeniuse rogrammi rujektis „Noored 21. sajandi Euroopas“. Rujekti roames soavad eri riikide õpilased (lisaks muhulastele Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia) omakeskis suhelda ja arutada erinevud nuorderobliema. Läbiköimise ühe osa muodustavad tüökohtumised osalevate riikide sihes.

Esimene konverents olli vebruaris Suurbritannias, kus Muhu kuolist osales 4 õpilast ja 3 õpetajad, teene toimus nüid 16.-20. maini Muhus. Välisriikide esindajatel olli võemalus külasta kuolitunda, tiha süia, tutvuda
Koguva muuseumiga ja valmista sial kalsunukka, voadata Nautse külas luomi laiast ilmast, merevoadet Üügu pangal, külasta Marget Taffelid ning osa soada muhu taidlejate konserdist.

Õpilased ollid majutat perete sisse, laupase päeva sisustasid majutajad õpilased seltsis omade peretega. Külastati koa Soaremaa tuntumid voatamisvearsusi. Külalised ollid vaimustat meite kevadisest luodusest ja soare vaikusest ning rahust. Lahku mindi luotusega peagi Prantsusmaal uieste kokku soaja.

Kuolimaja ligema aa tegemistest viel. Oome pietse lõpulassi tutipidu. Nädali pärast kuuldasse olavad direkturi vastuvõtt parimatest paramatele õpilastele.

Liiva roamatukoguse võib näitust minna voatama. Tiema „In memoriam Silvia Rannamaa, Ilmar Talve ja Debora Vaarandi“. Jätkuvalt uo kena näitus Koguva Kunstitallis, Fotugraaf Andres Tarto uotab muide tiatimi pieglitest, mis üle poarikümne voasta vanad ja ikka oma kohja pial. Et näitus „Päevinäin pieglid“ eb tähenda viel pieglimaterjali korjamise lõppemist ega kindlaste mitte ammendumist. Ma lukesi juba kodu oma varanduse üle – mool neli vähemaste sajandivanudust pieglid. Muonutavad, mis irmus, mõni külaline põle oma viguuriga kohe nende ies põrmugid rahul. Moo mielest jälle kangeste armsad nagu kõik muu, teeste jaoks änamaste vana kola…

Suiaeg tuleb ikka ligemale. Inimesed akkavad jälle rohkem tiaatrid tegema, kottu väljas. Tiaater Vanemuine kutsub muhulasi suise etenduse „Võimalik kohtumine“ iel-esietendamisele 28. juunil kellu 20. Täpsemad infud jägab Arvo Vaga.

Sui kuuldasse Kuresare Linnateatri suietenus „Kirjad emale“ Koguvas muuseumis jälle näitamisele tulavad. Menu olli mullu suur, nüid siis võimalus juulis – augustis nähe.

Piiriall akkab kinu köima suise aa järele, kellu 20 akkab nüid piale.

Nõõna kut poaer voastad ennegid, soab koa nüid oma kodu natusse suodsamini kenaks värvida. Värvikampaania „Muhu kauniks“ jätkub. Muhu Vallavalitsus registrieerib värvikoardi, mise alusel kõik toimib. Uurige seda värki, kampaania kestab 1. maist 30. septembrini.

Rügi vedamist ja sortierimist korrastatse. 1. augustiks piab olema igal muhulasel jäätmevedamise leping. Küla võie võtta ühiskonteineri, mitme pere piale võie võtta ühiskonteineri ja kis tahab, võib omale koa üksi konteineri võtta. Kut sool mõni põhjus uo, et viid ise jätissed näituseks Maasi jäätmejaama või midagid sõukest, piad sa ikkagid sellekohjase avalduse esitama vallavalitsusele.

Kuulda olli, et kahessa kohta üle soare soavad koa valikkogumise konteinerid. Kollaste sisse soab panna pakendimi ja siniste sisse paberid ja pappi. Kut midagid taris küsida, küsige Raido Liitmäe käest, ta seletab selgemini.

Maikuu uo koa luoduse kaitsemise kuu ja tihasse erinevud ettevõtmisi. Liiva lasteaidas istutati sellel voastal mänguväljaku ümber kuuse ekk, misest tulevikkus luodetse meeldivad varju leida. 200 kuusetaime sai maha istutat laste, lastevanamate ja lasteaa tüötajate abiga.
Lasteaa õppevoasta lõpeb koa 25. mail.

Üleuome, laupa, sõitvad segakuori lauljad Järvamoa laulupiduse. Kui palju ja kas sial muhulaste imelikka juhtumisi aset levab, seda kuuleb tuleva nädali. Selle nädali uudissed uo aga valik kohe ilmuvast Muhulase lehest. Tuleva nädali lukeme seda ietsi.

Seni aga nautige erakordselt kollsed kevaded. Ma köisi juba piegli ies vahtimas, ega mo rillid kollsed põle. Liblikad ollid kõik kollsed, võililled ja nurmenukid, aga kollne lepariinu…

Print Friendly, PDF & Email