Kaarma uueks abivallavanemaks saab Kairi Niit (8)

Järgmisel nädalal arutab Kaarma vallavolikogu vallavalitsuse uut juhtimis-struktuuri, mille kohaselt saab 1. juulist Maidu Otsa asemel uueks abivallavanemaks senine keskkonna vanemspetsialist Kairi Niit.

2005. aasta detsembris Kaarma vallavalitsuses tööle asunud Kairi Niit on tuntud kui aktiivne projektikirjutaja, praeguseks on ta osalenud umbes 20 rahataotlusprojekti koostamisel.

Kaarma vallavalitsus on seisukohal, et olukorras, kus valla arendustegevus on nii praegu kui ka tulevikus suuresti projektipõhine, vajab vald edasiminekuks selles valdkonnas kompetentset inimest.

Senine abivallavanem Maidu Ots hakkab tööle halduse peaspetsialistina, senine tehnika peaspetsialisti koht nimetatakse ümber arengu peaspetsialisti ametikohaks, mida täidab Aare Saar.

Print Friendly, PDF & Email