Maakonna arenguvisioonid on paigas (4)

Saare maakonna arengustrateegia koostajad loodavad, et aastaks 2020 on saarlane tuntud kui uuendusmeelne inimene, kes eelistab elada oma kogukonnas.

Erinevate töögruppide poolt paberile pandud maakonna arenguvisioone ja eesmärke tutvustav konverents andis eile ülevaate maakonna pikemaajalistest võimalikest arengutest.

Konverentsi avanud Saare maavanem Toomas Kasemaa tõdes, et peamine, mida me saame teha, on muuta maakond tõmbekeskuseks.

Selleks on maavanema sõnul vaja püsiühendust, suurendada turvalisust, suhelda aktiivsemalt lähinaabritega ja püsida majanduslikus konkurentsis.

Nelja töögrupi (sotsiaal, majandus, kultuur, loodus) esindajate tehtud kokkuvõtetest kumas põhiprobleemina läbi meie saareline asend ja pidev rahvastiku vähenemine.

Print Friendly, PDF & Email