Taritu segakoor 95 (1)

20. mail tähistab Taritu segakoor kontserdiga oma 95. tegevusaastat. Lisaks koorile astuvad publiku ette ka teised Taritu kollektiivid: oma 10. sünnipäeva pidav pillipunt Suhteliselt Reibas, meesansambel, memme-taadi lauluklubi ja segarühm Lender. Külalisena esineb kontserdil Karja segakoor, kellega taritulastel on pikad ja soojad sõprussuhted. Juubelipeo üheks kõrghetkeks tõotab kujuneda koori esinduslipu esitlustseremoonia.

Koorilaulu traditsioonid Saaremaal ulatuvad juba ülemöödunud sajandisse, kui Martin Körber ja Peeter Süda 1863. a Sõrve poolsaarel Massinõmmes laulupühaga maha said. Praeguse Taritu koori eelkäija oli Kihelkonna kirikukoor, mida juhendas köster Ado Knaps. Esimesed andmed kirikukoori kohta pärinevad aastast 1906. Taritu kandist käisid seal laulmas Mihkel Niit, Peeter Prei ja Ado Valge ning isadega koos ka nende lapsed.

Kihelkonna kooris laulmise kohta kirjutab Helene Triipan (Prei): „Olime siis 12–13-aastased põnnid. Elasime Koimlas, 20 versta kaugusel Kihelkonnalt. Koori proovides tuli käia jala, haruharva, tavaliselt jõululaulude harjutamise ajal, käidi regedega. Kuid laululust oli nii suur, et terve nädal elati laupäevase laulma minemise ootuses. Proovid olid laupäeva õhtul ja pühapäeval, ööbiti Kihelkonna kooli poiste internaadis. Nii kestis see 1912. aastani, kui Koimla lauljad otsustasid ise Koimla kooli juurde segakoori rajada. Esimeseks dirigendiks sai Mihkel Niit.”

Mihkel Niit juhendas koori kuni 1927. aastani, 1927. aastast alates Eduard Prei. 1930. aastast algas koori aktiivsem tegevus – perspektiiviks oli osa võtta vabariiklikest üldlaulupidudest. Esimest korda jõudis segakoor XI üldlaulupeole 1938. aastal ja sealt alates on lauldud kõigil vabariiklikel üldlaulupidudel.

Eduard Prei juhatas Koimla-Taritu koori kuni 1962. aastani. Taktikepi võttis üle tollaegse Tiirimetsa kooli direktor Aksel Kuus. Tema ametisoleku aeg oli suhteliselt lühike, kuid selle aja jooksul korraldati sõpruskohtumine Rakvere segakooriga, see oli 1963. aasta suvel.

1963. aasta sügisel sai uueks koorijuhiks Endel Prei, kelle esimeseks ülesandeks oli valmistada koor ette 1965. aasta XVI üldlaulupeoks. Endli taktikepi all õpiti ära kogu Saaremaa ja vabariiklike laulupidude repertuaar alates 1965. aastast.

1988. aastal sai koor endale esimest korda ajaloos diplomeeritud koorijuhi Reet Lahe. Endliga jaotasid nad oma töö kenasti ära, Reedale jäi naishäälte õpetamine, Endlile meeshäälte.

Praegu on Taritu segakooril 24 liiget. Koorijuht on Reet Laht ja koorivanem Merike Kiil. Staažikaim kooriliige on Heino Laht, kes on koori töös osalenud 1946. aastast.

Laululust, mis sundis siitkandi inimesi tagant sadakond aastat tagasi, on püsinud tänase päevani. 20. mail Taritu koolimajas toimuva juubelikontserdi pühendab koor hiljuti lahkunud Endel Prei mälestusele.

Liina Laht

Print Friendly, PDF & Email