Revisjon avastas ooperipäevade toetamisel ebaselgeid tehinguid (3)

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon avastas kahtlasevõitu tehinguid ooperipäevade korraldamiseks eraldatud maksumaksja raha kasutamisel.

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Lea Kuldsepp ütles Oma Saarele, et nemad kontrollisid Kuressaare ooperipäevade 2006. aasta eelarve selle 150 000 krooni suuruse summa kasutamist, mille linn oli ürituse korraldamiseks eraldanud. „Meil polegi ju õigust muu raha kasutamist kontrollida, sest meie ülesanne on jälgida, kuidas on kasutatud maksumaksja raha,“ märkis ta ja lisas, et sel aastal on linnaeelarvest ooperipäevade korraldamiseks eraldatud summa veelgi suurenenud, moodustades 250 000 krooni.

Kuldsepa sõnul avastas revisjonikomisjon, et ooperipäevade korraldajad on sooritanud väljamakseid, järgimata korrektse raamatupidamise nõudeid. „Näiteks puudub kassa väljamakseorder ja muu lisainfo 4290 euro (so umbes 67 121 krooni – toim) suuruse summa väljamaksmise kohta,“ rääkis Kuldsepp. „See on ju suur summa ja moodustab linnavalitsuselt saadud toetusest ligi poole.“

Revisjonikomisjoni käsutuses olevatest ooperipäevade raamatupidamisdokumentidest ilmneb, et see summa on makstud mingile vene nimega meesterahvale. Lea Kuldsepp oletas, et ilmselt võib tegemist olla Odessa ooperiteatri esindajaga. „Samas pole aga mingit lepingut ja raha väljamaksmist tõendaval dokumendil on vaid üks allkiri, mis kuulub Ludmilla Toonile,“ kirjeldas Kuldsepp. „Puuduvad täiendavad andmed – näiteks isikukood jmt – selle isiku kohta, kellele see suur summa raha maksti. Veel tekkis meil küsimus, et kuidas said Eesti kroonidest ühtäkki eurod – puudus igasugune panga kinnitus raha konverteerimise kohta.“

Lea Kuldsepp märkis, et revisjonikomisjoni liikmed esitasid puuduvate dokumentide ja ooperipäevade raamatupidamises valitseva korralageduse kohta küsimusi ka linnavalitsuse liikmetele. Tema sõnul olevat Kuressaare abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Argo Kirss möönnud, et linnavalitsuse kontroll maksumaksja raha kasutamise üle ooperipäevade korraldamiseks on tõepoolest olnud nõrgavõitu. Abilinnapea olevat lubanud, et järgmise nädala neljapäevaks, mil peaks toimuma linnavolikogu istung, kus revisjonikomisjon oma aruande esitab, otsib ta puuduvad dokumendid raha kasutamise kohta välja.

„Pärast mõningasi otsinguid Argo Kirss ka näitas meile mingit lepingut 4290 euro maksmise kohta,“ jätkas Kuldsepp, „kuid see leping oli sõlmitud hoopis teise inimesega, mitte selle isikuga, kellele oli eelpool mainitud väljamakse tehtud.“

Lõpetuseks tõi linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees välja veel ühe nüansi, mis kontrollimise käigus ilmnes. „Linnapea on korduvalt kinnitanud, et sel aastal ei toimu linnaeelarvest mitte mingeid väljamakseid enne, kui pole selge, kuidas on eelmisel aastal linna eraldatud finantsvahendeid kasutatud,“ rääkis ta ja jätkas: „Nüüd on aga selgunud, et praktiliselt on kogu 250 000 krooni suurune toetussumma, mis sel aastal on linnaeelarvest ooperipäevade korraldamiseks mõeldud, juba välja makstud. Seda on tehtud osade kaupa, kusjuures kaks esimest väljamakset on läinud Saaremaa Muusikahariduse sihtasutusele, kes sel aastal üldse ooperipäevade korraldamisega ei tegele. Nagu teada, tegeleb nende korraldamisega MTÜ Operfest.“

24. mail toimuval linnavolikogu istungil esitab revisjonikomisjon täpsema aruande selle kohta, kuidas möödunud aastal maksumaksja raha
ooperipäevade korraldamiseks kasutati.

Print Friendly, PDF & Email