Riia ja Ventspilsi kõrgkoolid võivad peatselt ühineda ülikoolide keskusega

Sihtasutuse Ülikoolide Keskus Saaremaal asutajaliige Turu Ülikool soovib keskuse liikmeteks kaasata Läti kõrgkoole.

Saare maavalitsuse majandusosakonna juhataja asetäitja Olev Tõru ütles Oma Saarele, et soomlased näevad ülikoolide keskuse uute liikmetena ühte Riia kõrgkooli ja ühte Ventspilsis tegutsevat kõrgkooli. „Neil on suur soov lätlasi meiega siduda,“ lausus Tõru. „See on hea mõte, aga teostamine võtab vahest veel aega,“ lisas ta.

Läti kõrgkoolide kaasamiseks tuleb muuta sihtasutuse põhikirja, mis võetakse ette lähiajal.

SA Ülikoolide Keskus Saaremaal projektijuht Riia Nelis ütles, et Läti ülikoolide kaasamisest on räägitud juba mõnda aega, kuid seni pole praktilisi samme veel järgnenud.

Läti ülikoolide kaasamine haakub Turu Ülikooli algatatud projektiga „Maakondade ja kõrgkoolide võrgustik Varsinais-Soomes ja Saaremaal“
Projekti raames koostatakse ülevaade Varsinais-Soome ja Saaremaa vahelise maakondade ja kõrgkoolide võrgustiku loomise eeldustest. Võrgustik loob võimalused kasutada senisest rohkem Soome kõrgkoolide abi Saaremaa arendamiseks. Samal ajal selgitatakse välja, milline on Eesti ülikoolide huvi koostööks Varsinais-Soome piirkonnaga.

Projekti käigus selgitatakse välja, kuidas saaks SA Ülikoolide Keskus Saaremaal paremini kaasa aidata regiooni arengule ning kuidas ühendada maakonna ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste soovid sihtasutuse võimalustega. Projekti raames koostatakse sihtasustuse arengukava aastateks 2008 – 2013, mis pakub välja sihtasutuse liikmesülikoolide tööjaotuse Saaremaal. Eesmärgiks on luua selgem ettekujutus koolitus- ja koostöövõimalustest, mida ülikoolid võiksid maakonna ettevõtetele, omavalitsustele ja arendusüksustele pakkuda.

1997. aastal asutatud SA Ülikoolide Keskus Saaremaal asutajaliikmed on Turu Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. Kuigi keskus on formaalselt olemas juba kümme aastat, on ta siiski alles otsimas oma rolli Saaremaa arendustegevuse ja Soome – Eesti ülikoolide koostöö promootorina. Keskust on viimastel aastatel kasutatud Läänemere ülikoolidevõrgustiku seminaride toimumiskohana, kuigi keskus võimaldaks tegelikult arendada rohkem piiriülest ülikoolide vahelist koostööd ja tegevust Saare maakonna arendamiseks. Sihtasutuse potentsiaal regionaalarengu edendajana on veel kõvasti kasutamata.

Print Friendly, PDF & Email