Kohvikupidajad vaidlustasid linnavalitsuse otsuse (22)

Linnavalitsuselt välikohvikute pidamiseks luba mitte saanud kohvikupidajad vaidlustasid linnavalitsuse otsuse, viidates muuhulgas koalitsioonileppe mittetäitmisele.

Kuressaare linnavalitsus keeldus kaks nädalat tagasi andmast välikohviku avamise luba kohvikule Classic, restoranile La Perla, Anne kunstistuudiole ja seal tegutsevale C. coffeele ning Kodulinna lokaalile. Kõik eelnimetatud toitlustusettevõtted asuvad Lossi ja Tallinna tänaval.

Nüüdseks on kohvikupidajad koostanud vaide, mis on saadetud linnavalitsusse. Dokumendis on ära toodud nendepoolsed arvamused situatsioonist.

Nördinud kohvikupidajad kinnitavad, et välikohvikud ei ole kunagi põhjustanud liiklusõnnetusi ega ole liiklusele ohtlikumad kui sama koha peal pargitud autod. Samuti tuuakse kirjas välja firmade poolt juba tehtud kulutused väliterrasside tellimiseks ning välja on arvutatud ka umbkaudne saamata jääv kasum, mis küündib kõikide osapoolte peale kokku miljonitesse kroonidesse.

Kirja koostajatele jääb oma sõnul arusaamatuks, miks linnavalitsus taolise otsuse vastu võttis, kuna eelnevatel aastatel ei ole välikohvikutega probleeme olnud.

Samuti on huvitav see, et Anne kunstistuudio väliterrass oli varem juba kinnitatud ja heakskiidu leidnud nii linnainseneri kui ka linnakunstniku poolt.
Vaides on viidatud ka sellele, et linnavalitsus on jätnud täitmata neli punkti koalitsioonilepingus (83, 94, 95, 98), mis puudutavad liikluse reguleerimist, aga ka ettevõtluskeskkonna arendamist.

Kirjas toovad selle koostajad ära ka väite, et vabade kohtade olemasolul ei ole ühelgi linnakodanikul kunagi keelatud välikohvikus jalgu puhata.
Linnapea Urve Tiidus ütles Oma Saarele ettevõtjate saadetud kirja kohta, et Kuressaare linnavalitsus menetleb esitatud vaiet seadusega ettenähtud korras. Vaiet läbi vaadates uuritakse dokumentaalseid tõendeid, kuulatakse ära asjast huvitatud isikute seletused ja ekspertide arvamused.

„Arutamise ja argumenteeritud diskussiooni tulemusel peab sündima ettepanek linnavalitsusele kas vaide rahuldamiseks või tagasilükkamiseks,“ rääkis Tiidus.

Linnapea lisas, et asjaomased inimesed kutsutakse ühise laua taha enne järgmise nädala linnavalitsuse istungit.

Print Friendly, PDF & Email