Toronto saarlased võtsid aasta kokku (2)

Aprilli lõpus toimunud Saarlaste Ühingu Torontos (SÜT) peakoosolek tegi kokkuvõtte möödunud tegevusaastast.

SÜT esimees Johannes Pahapill ütles, et esitas peakoosolekul osalenud 19 ühingu liikmele aruande tegevusaastast 2006/2007. Tema sõnul toimus möödunud aasta jooksul kaks suuremat üritust – SÜT sügiskoosviibimine septembris ja küünlapäeva tähistamine veebruaris.

SÜT laekur ning abiesimees Leida Helde esitas kokkutulnuile majandusaruande. Selles on öeldud, et möödunud tegevusaastal olid SÜT tulud 3 174 dollarit ja kulud 2 980 dollarit, mis tähendab, et aasta jooksul on ühingu rahavara kasvanud paarisaja dollari võrra. Tegevusaasta lõpus oli SÜT kassaseis 7 930 dollarit. SÜT tegevus- ja majandusaruanded võeti peakoosolekul vastu ühehäälselt.

Peakoosolekul toimusid ka juhatuse osalised valimised. Nimelt oli vastavalt SÜT kodukorrale juhatusest välja langenud kaks selle liiget Hilda Härm ja Leida Tõsine. Nad mõlemad valiti juhatusse tagasi. SÜT juhatuse liikmekandidaatideks valiti Eldor Alle ja Edgar Väär. Revisjonikomisjoni kuuluvad endiselt Arnold Kapp, Valter Kongats ja Aino Raun.

Koosolekul kinnitati ka SÜT tegevuse raamkava järgmiseks tegevusaastaks 2007/2008. Selle kohaselt peaks 2007. aasta 15. septembril toimuma SÜT pidulik sügiskoosviibimine, 2008. aasta 2. veebruarile on planeeritud küünlapäeva traditsiooniline tähistamine. Peale selle on oodata, et juhatuse liikmed võtavad aktiivselt osa Kanadas tegutsevate eesti rahvuslike organisatsioonide tegevusest.

SÜT järgmise tegevusaasta uusürituseks on nn in-promptu (etteteatamisega) lõunaaja kokkutulekud. Esialgse kava kohaselt hakkavad need toimuma iga kuu (va suvekuud) esimesel kolmapäeval kell 13 Toronto Eesti Maja restoranis. Esimene taoline üritus peaks toimuma 3. oktoobril, kui on aga vaja päeva muuta, siis teatatakse sellest eelnevalt ajalehe kaudu. Johannes Pahapill ütles, et üritus toimub osavõtjate isiklikul kulul ja kõik saarlased ning nende sõbrad on teretulnud.

Print Friendly, PDF & Email