Jüri Rand karistuse kandmisest prii (1)

Möödunud nädala teisipäeval tegi Harju maakohus määruse, mille alusel vabastati rasket haigust põdev Jüri Rand karistuse kandmisest. Kohtumäärus jõustub kümne päeva pärast, kuid tõenäoliselt kaebab prokurör selle edasi.

Harju maakohtu kohtunik Anne Ennok ütles Oma Saarele, et kohus tegi Jüri Ranna karistuse kandmisest vabastamise määruse karistusseadustiku §79 lg 1 alusel. Nimetatud paragrahvis on öeldud, et kohus võib karistuse kandmisest vabastada parandamatut rasket haigust põdeva isiku.

“Praegu kannab Jüri Rand talle kohtu poolt mõistetud karistust, alates 2. maist on ta vahi alla võetud,” rääkis kohtunik. Kohtumäärus jõustub kümne päeva pärast. Samas lisas kohtunik Ennok, et kohtuistungil prokurör kohtumäärusega nõus ei olnud, mistõttu võib oletada, et prokuratuur kaebab selle edasi. Kui aga prokuratuur edasikaebust ei esita, siis vabaneb Jüri Rand 18. mail.

2004. aasta 17. novembril mõistis Tallinna linnakohus Jüri Ranna kriminaalkoodeksi §17 lg 6 ja §76 lg 2 p 3 järgi (so salakaubaveos kaasaaitamine) süüdi ning teda karistati kaheaastase vangistusega. Kohtuotsus kaevati edasi, kuid Tallinna ringkonnakohus jättis otsuse jõusse ja Riigikohus kassatsioonikaebusele menetlusluba ei andnud. Seega on kohtuotsus jõustunud.

Põhjuseks, miks kohtuotsus pöörati täitmisele alles käesoleva aasta 2. mail, oli asjaolu, et seoses raske haigusega taotles Jüri Rand karistuse kandmise edasilükkamist või karistuse kandmisest vabastamist.

Jüri Rand, Aleksandr Kolektor (praeguseks tapetud), Eduard Beilinson ja Vladimir Kosik korraldasid 2000. a septembris kokku 1946,336 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 14 721 190 krooni riiklikke makse. 2000. a novembris korraldasid samad mehed kokku 3081,05 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 20 196 728 krooni riiklikke makse. 2001. a märtsis organiseerisid samad mehed kokku 1793,871 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 11 470 910 krooni riiklikke makse.

Print Friendly, PDF & Email