Kahest ühest-samast pühast

Kahest ühest-samast pühast

 

Eile tähistas kogu Euroopa Teise maailmasõja lõppemise ja fašismiohvrite mälestamise päeva.

Täna on Venemaal võidupüha ehk teisisõnu Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 62. aastapäev. Vene riigipüha pealkirjas fašismi võitmine ei kajastu. Lihtinimesele jääb siit mulje nagu oleks tegu kahe erineva sõjaga ja kahe erineva võiduga. Venemaa nimetas sõja oma isamaa sõjaks hiljem ja – nagu pärastsõja-aegne asjade käik näitas – muutiski suure osa Euroopa riikidest oma „sotsialistlikuks isamaaks”…
Lubatagu mul siiski ilma irooniata seletada.

Üritan seda teha väga lihtsalt, miks neid päevi kaks on. Selgitan seda nii, nagu mu kõige targem koolivend Raivo Rammus mulle selgitas – et ma aru saaksin.

Oligi nii, et Teine maailmasõda lõppes 8. mail 1945. aastal, kui Saksamaa kapituleerus ja kapituleerumisaktile kirjutasid alla Saksamaa poolt Hitleri järglase (Hitler oli oma elu ju lõpetanud) suuradmiral Karl Dönitzi volitusel kindralfeldmarssal Wilhelm Keitel ja teised väeliikide juhid ning kõigi liitlasvägede väejuhid. Vene väejuhid ehk võitjad 8-ndal millegipärast Berliini ei jõudnud ja nii korraldati 9. mail veel üks allakirjutamistseremoonia.
Raivo ütles: „See oli midagi nagu kordusetenduse või teise esietenduse moodi, sest tekst ja kõik osalejad olid samad kui eelmisel päeval… Saksamaa oli ju juba 8. mail kapi tuleerunud ja sõda seega juriidiliselt läbi. See oli venelastel mingi edevus.”

Küsisin, et aga kuidas siis Jaapaniga on, noh, sellega, et Venemaa ja Jaapani vahel nagu Teine maailmasõda ikka veel käiks, nagu ma kuulnud olen.

Raivo hakkas naerma, aga seletas kannatlikult, nagu üks korralik kooliõpetaja rumalavõitu õpilasele seletama peabki, et kapitulatsioon ja rahuleping on kaks täiesti erinevat asja. Kapitulatsioon oli Saksamaa-poolne ja lõpetas hoobilt – juba 8. mail – sõja Euroopas Saksamaa, Venemaa ja liitlaste tasemel, Jaapan aga polnud liitlane ja temaga tuli Venemaal sõlmida pärast Saksamaa kapituleerumist eraldi rahuleping, mis aga on vaidluse pärast Kuriili saarte kuuluvuse üle tänaseni sõlmimata. Nii et sisuliselt pole Teine maailmasõda Jaapani jaoks ikka veel lõppenud ning Vene okupatsioon Kuriilidel kestab…

Niisiis tähistasime meie koos Euroopaga eile Teise maailmasõja lõppemist ja täna Euroopa päeva ning koos Venemaaga ka nende Suures Isamaasõjas saavutatud võidu aastapäeva. Mõlemal päeval tähistame ka fašismi langemist. Kui ta ikka on langenud?

Print Friendly, PDF & Email