Mäeseltsi huvitas dolomiit, lubi ja kraater

Mäeseltsi huvitas dolomiit, lubi ja kraater

 

Kakssada Eesti Mäeseltsi liiget tutvus kahel päeval Saaremaal Kaarmal dolomiidi kaevandamisega, Lümandas lubja põletamisega, Kuressaare linnusega, Kaali kraatrivälja ja külastuskeskusega ning pidas Kuressaares oma aastakoosolekut ja mäekonverentsi.

Eesti Mäeseltsi juhatuse liige Heini Viilup nimetas õppereisi Saare maakonda kordaläinuks. Mäeseltsi liikmed tutvusid niimoodi organiseeritult Saaremaaga esmakordselt.

Heini Viilupi sõnul kuulub seitsmendat aastat tegutsevasse seltsi üle 200 liikme ja lisaks 27 juriidilist liiget.

Reedel külastasid mäeinsenerid, geoloogid ja teised seltsiga liitunud mäeerialade inimesed Saare Dolomiiti. Kaarmal jälgiti dolomiidi kaevandamist ja töötlemist. „Saare Dolomiidil läheb päris hästi. Dolomiidi kasutusala on laienenud ja endiselt teatakse Saaremaad dolomiidist toodete järgi,” nentis Heini Viilup.

Järelevalveinspektsiooni endine peaspetsialist nüüdne pensionär Lembit Eigo kiitis nähtu põhjal Saaremaa ettevõtete töökultuuri. „Väga keerulisi seadmeid Kaarmal ei kasutata. Kaevandamisviis on lihtne. Midagi ohtlikku silma ei hakanud,” mainis Lembit Eigo.

Kuressaare kultuurikeskuses toimunud mäekonverentsil ja seltsi üldkoosolekul vaeti Eesti mäetööstusega seonduvaid probleeme. „Eesti on ju Euroopas kuulus selle poolest, et meil on palju kaevandusi. Meie põlevkivi nimetatakse pruuniks kullaks. Eestimaal on palju lahtisi liiva-, kruusa- ja lubjakivikarjääre. Oma maavaradesse peame suhtuma säästlikult ja hoolivalt. Kuidas seda üha paremini teha, seda me Saaremaal arutasimegi,” tegi Heini Viilup Kuressaare konverentsist lühikokkuvõtte.

Lümandas uudistasid mäemehed lubja tootmist. Viilupi sõnul on lubjapõletamine huvitav ja eksootiline tegevus. Käidi ka Kuressaare piiskopilinnuses. Enne ärasõitu tutvuti Kaali külastuskeskuse väljapanekuga ja peakraatriga.

Iga osaleja sai külastuskeskuse infolauast kaasa Saaremaa firma OÜ Haaker dolomiiditööstuses valmistatud dolomiidist peekri ja muna, millele graveeritud tekst „Eesti Mäeselts 2007”.

Print Friendly, PDF & Email