Tuulte Roosi vaidlus jätkub maavanema juures (4)

Merikotka 1 detailplaneeringu avalikul arutelul ei jäänud ümberkaudsete majade elanikud rahule Kuressaare linnavalitsuse tehtud parandustega ning vaidlus kaubanduskeskusele mõeldud maa-ala planeerimise üle jätkub maavanema juures.

Juba neljandat korda koos olnud linnavalitsuse ja Tuulte Roosi elanikud ei jõudnud ka seekord kõiki rahuldavale ettepanekule ala planeerimise suhtes. Elamurajooni rahvas ei ole eelkõige rahul hoone kõrgusega, kaubaveo logistilise lahendusega ja prügiga seotud probleemidega.

Linnavalitsus oli teinud planeeringusse muutusi, mis vähendasid hoonealust pinda ja hoone kõrgust, ning laiendati ka teid. Selle plaani järgselt tuleks hoone kõrguseks maksimaalselt 8 meetrit ja pinna suuruseks 2250 ruutmeetrit. Lähimast majast Ranna tn 36 paikneks kaubanduskeskus 36 meetri kaugusel.

Tuulte Roosi elanikud tundsid huvi, et miks ei saa kaubanduskeskust ehitada rohkem linna poole, sinna, kus praegu paikneb tankla. Siis saaks Merikotka 1 alale teha näiteks laste spordiväljaku. Linnaarhitekt Tuuli Org ütles, et kaalumisel on olnud ka selline variant, kuid praegu selle võimalusega ei arvestata. Pealegi ei sobivat see ala spordiväljaku jaoks, kuna asub suure sõidutee ääres.

Tema sõnul ehitataks, juhul kui kaubanduskeskust sinna ei tuleks, see ala lihtsalt eramuid täis. Ranna 36 majas elava Tiiu Kupu kinnitusel oleks aga ka selline variant praegusest parem, kuna autode hulk oleks elamute puhul väiksem. Eriti kehva olukorda satuksidki praeguse planeeringu järgi Ranna 36 elanikud, kuna ehitatava kaubanduskeskuse kaubahoov avaneks nende maja poole.

Mis tähendaks lisamüra ja -saastet. Tuuli Org seletas aga kokkutulnutele, et kaubanduskeskuse tulekuga tekkiv saaste ei ületa mingil juhul norme.
Tuulte Roosi rahvas oli mures ka keskusega kaasneva suurema prügihulga ja samuti prügikastis sorivate inimeste kohaleilmumise pärast. „Kui prügimehed ka tulevad, siis on meie rajoon tõesti atraktiivne,” ütles üks kokkutulnutest irooniliselt.

Planeeringu arutelu lõppedes esitasid Ranna tn 36, 40 ja 42 majade elanikud lisaettepanekuid, mis jällegi puudutavad hoone kõrgust ja suurust. Detailplaneeringu menetlemise korra järgi on nüüd oma sõna öelda maavanemal.

Print Friendly, PDF & Email