Kihelkonnal uus kaitseala

Läinud nädalal otsustas vabariigi valitsus võtta kaitse alla Kihelkonna vallas Kallaste ja Kehila külas asuva Teesu looduskaitseala ning kinnitada kaitse-eeskirja.

Teesu looduskaitseala moodustatakse peamiselt liigirikka soostunud rohumaa pruuni sepsika koosluse ning sellel alal esinevate haruldaste taimeliikide – eriti alpi võipätaka – ja seda ala ümbritseva metsa kaitseks. Looduskaitseala territoorium on ka Natura 2000 eelvalikuala. Kogu kaitseala kogupindalaga 154,5 ha, millest 43 ha on eramaa, kuulub sihtkaitsevööndisse.

Kaitseala valitseja on keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus ja kaitseala kaitse korraldaja on riiklik looduskaitsekeskus.

Print Friendly, PDF & Email