Käsitööprojekt andis idee Tiiu Tanu poekese avamiseks (1)

Käsitööprojekt andis idee Tiiu Tanu poekese avamiseks

 

Saaremaa Õppekeskuse egiidi all toimunud saarte käsitöö arendamise projektis osalenud hakkajad saarlased avasid pärast edukat õpiaega, kui oskused ja vilumused juba käegakatsutavad, Kuressaares Kauba tänav 3 oma käsitööpoe.

TÜ-sse Tiiu Tanu koondunud nobedate näppudega saare naised on tänulikud käsitööprojekti eestvedajale Laine Tarvisele, Leonora ja Valdek Krausile Saaremaa õppekeskusest ning Kaie Keskülale Kuressaare ametikoolist. Tänu nende inimeste abile on koolitusel osalenud saarlastel õnnestunud ühistegevuse tulemusena oma toodangut juba mitmel laadal turustada ja projekti finaaliks võib julgelt nimetada käsitööpoe avamist.
„Saaremaa käsitöölised said kõik Tanu alla,” sõnastasid projektis osalenud kogu ettevõtmise sisu ja tulemuse oma tunnuslauseks.

Kuigi Tiiu Tanu pood suure kollase sildiga ukse juures, millelt lugeda „Saaremaa käsitöö”, püüab möödujate pilke juba enam kui nädala jagu, kutsuvad võõrustajad kõiki huvilisi Saaremaa käsitöömeistrite tehtut kaema reedel, 27. aprillil kell 12.

„Ootame kõiki projektis osalenud inimesi ja neid, kes käsitöö vastu huvi tunnevad. Tahame teada käsitöötegijate muresid ja koos neile lahendusi otsida. Ühiselt tegutsedes on lihtsam materjali hankida, tooteid kavandada ja turgu leida. Vajadusel saame kohapeal kursusi korraldada. Anname inimestele võimaluse meie käest tooteid tellida.

Erilist huvi tunneme Saaremaale omase käsitöö vastu. Heameelega ootame ettepanekuid ja soovitusi vanadelt käsitöömeistritelt,” andis projektis osalenud Malle Reet Jõgi teada.

Kõik kaubad varustatakse tegija nimega. „Ükski käsitöömeister ei jää anonüümseks. Kaupadele kinnitame lipiku meistri nimega,” rääkis Jõgi.
Poodi on oma tooteid juba toonud Lapimoorid, Pilvelambad ja teisedki tuntud tegijad.

Usinad naised tahavad edaspidi korraldada käsitöölaatasid ja õpitubasid. Lastelegi on mõeldud. Mudilaste jaoks on poes oma nurgake mänguasjade ja joonistamistarvetega.

Omajagu julgust taolise ettevõtmisega tegelemiseks said saarlased Gotlandi saarelt. „Rootsi riik toetab käsitööühistuid. See teeb natuke kadedakski. Koolitusprogrammid on seal pikad ja põhjalikud. Seal nägime samasugust poodi. Ise nad teevad ja ise müüvad. Gotlandil on käsitöö hinnas. Turistid soovivad just kohapeal valmistatud tooteid,” võttis kogetu kokku Laine Leivat.

Praegu on uues poes riiulitel ja lettidel ülekaalus naiste tehtud käsitöötooted. Heameelega pakuksid lahked perenaised soovijaile sepiseidki, puidust õllekappadest rääkimata. Kogunegem siis tanu alla. Loodetavasti võidab sellest kogu Saare- ja Muhumaa.

Print Friendly, PDF & Email