Kaarma vald avab Astes dolomiiditöötoa

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldas Kaarma vallale regionaalarengu programmist miljon krooni Astes dolomiiditöötoa avamiseks.

Kaarma valla keskkonna vanemspetsialist-projektijuht Kairi Niit ütles Oma Saarele, et projekti raames rekonstrueeritakse Aste põhikooli juurde kuuluv hoone ja muudetakse see piirkonna oluliseks turismiobjektiks.
Renoveeritavasse hoonesse tuleb kaks dolomiidi töötlemiseks vajalike seadmetega töötuba ning ruum dolomiidi töötlemise ajaloo ja püsiekspositsiooni jaoks. Hoone lähedusse rajatakse ka varjualune tooraine hoidmiseks, mida suvel saab kasutada dolomiidi tahumiseks välitingimustes.

Kairi Niidi sõnul võib töötoast kujuneda tõmbenumber turistide jaoks, kes soovivad jälgida meistri tegutsemist ja võib-olla ka ise dolomiidi töötlemisel kätt proovida. Kohalikele noortele pakub töötuba võimalust vaba aja veetmiseks ning ringitegevuseks, samuti võib töötoas korraldada dolomiidi töötlemisest huvitatud inimestele kursusi ja laagreid. Hoone juurde on plaanis rajada kruusakattega parkla.

Töötoa avamine võimaldab ka säilitada selles piirkonnas dolomiidi töötlemise oskusteavet. Praegu kipub kiviraiduri ameti pärandumine isalt pojale minevikku jääma.

Kaarma valla omafinantseeringu suurus on 572 000 krooni, millele lisandub 132 000 krooni hoones asuva põhikooli tööõpetusklassi kordategemiseks. Esialgu jääb dolomiiditöötuba Kaarma vallavalitsuse hallatavate asutuste hulka, hiljem tuleb kõne alla ka töötoa haldamise üleandmine mittetulundussektorile.

Print Friendly, PDF & Email