Turvalisus tuleb koostöös

Eile arutleti Kuressaare spaas Georg Ots strateegilise mõtlemise seminaril teemal: Turvaline elu saartel. Kohtumise eesmärgiks oli kokku leppida, kuidas koos tegutsedes elu saartel turvalisemaks muuta.

SA Turvaline Saaremaa juhatuse liige Saima Mänd ütles, et koostööd tehakse ju mingil määral ka praegu, kuid arenguruumi on veel küllaga.

“Selleks et võimalikult hästi ja kiiresti oma eesmärkideni jõuda, peame oma tegevust planeerima. Kohtumise eesmärgiks oligi otsida vastust küsimusele, kuidas saarte elu turvalisemaks muutmiseks oma jõudusid koondada. Elu ise tingib need vajadused. See projekt on haigekassa poolt finantseeritud ja nende huvi on panna inimesed oma tervise peale mõtlema.

Meil on vaja panna erinevad turvalisusega seonduvad organisatsioonid tegema senisest paremat koostööd. Väga hea oleks jõuda koostööleppeni, millega omavalitsused asuksid ühiselt võitlema turvalisema elu eest saartel. Seepärast osalesid kohtumisel ka meie kolleegid Hiiumaalt.”
Seminar sai teoks koostöös Saare maavalitsusega. Seminari viis läbi Estonian Business

Schooli strateegilise juhtimise õppejõud Priit Karjus, Viljandimaa kogemustest ühisleppe alal rääkis Viljandi maavalitsuse terviseedenduse spetsialist Elo Paap.

“Viljandimaal ollakse sellise ühisleppeni juba jõudnud ja meil on nende kogemustest kindlasti paljugi õppida,” märkis Mänd, lisades, et on juba iseküsimus, kas meie tahame kasutada samu põhimõtteid või kohandame leppe meie oludega.”

Orissaare vallavanema Raimu Aardami hinnangul oli säärane kohtumine oluline seetõttu, et Turvaline Saaremaa on saanud taas hoogu juurde. „Oleme saanud teoreetilisi teadmisi ja tänase päeva mõte ongi see, et turvalisust Saaremaale edaspidi juurde tuleks,” ütles Aardam.

Kuressaare politseijaoskonna komissar Aare Allik lootis, et kõigil osapooltel kujuneb välja ühtne arusaam turvalisusest: et see küsimus ei ole ainult jõustruktuuride asi, turvalisuse edendamisel on vaja kõigil panustada. 

Riigikogu liikme Kalle Laaneti sõnul on oluline ühtmoodi arusaam reeglitest, kuidas kujundada turvalisuse tagamise strateegiat – tegelikult mõistavad inimesed turvalisust väga erinevalt. Inimesi on Laaneti sõnul vaja kaasata aktiivselt kaasa mõtlema. “Ka see on juba tulemus, et sihtasutus Turvaline Saaremaa on aastaid edukalt tegutsenud,” ütles Laanet.

Print Friendly, PDF & Email